Introduktion
Om Karin Boye
 • Biografi
 • Bibliografi
 • Fotoalbum
 • Artiklar
 • Verk av Karin Boye
  Kring Karin Boye
  Karin Boye Sällskapet
  Program
  Försäljning
  Om karinboye.se
  Medlemmar

  Kallocain mångfaldigad


  Kallocain utkom första gången på Albert Bonniers Förlag 1940 och har sedan föjts av nya upplagor 1965, 1968, 1983 och 1985. Dessutom har Kallocain utkommit i översättning i tio andra länder med ofta flera upplagor enligt följande:

  Danmark 1945, 1960, 1981
  England 1966
  Finland 1943
  Frankrike 1947, 1989
  Holland 1949
  Norge 1947, 1970
  Tjeckoslovakien 1982 (ny upplaga är under tryckning)
  Tyskland 1947, 1974, 1978, 1984, 1986
  Ungern 1958, 1978
  USA 1966, 1985
  Sammanlagt 26 upplagor.

  Dessutom har Kallocain inspelats för TV. Flera regissörer har tidigare begärt tillstånd att spela in den men har gett upp försöket. Slutligen begärde regissören Hans Abramson vid Göteborgs TV att få göra ett försök och undertecknad gick med på detta under förutsättning att litteraturvetaren Barbro Gustafsson adjungerades till arbetet.! 1981 på hösten blev filmen färdig och efter mitt godkännande kunde den visas i svensk TV med ett förspel av Barbro Gustafsson i vilket gavs en del inledande historik och förklaringar. Detta förspel tog ca en halvtimme och själva pjäsen gavs i en version på ca fyra timmar uppdelad på två tvåtimmarsdelar där den första delen visades en dag och fortsättningen dagen därpå.

  Filmen har sedan förkortats under medverkan av Barbro Gustafsson och undertecknad till ca halva tiden och visats i Finland, Norge, Island och Danmark.

  Ulf Boye  Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets minnesskrift "Karin Boyes liv och diktning V".  Upphovsrätt © (1996)
  Författare: Ulf Boye
  Layout och presentation: May och Hans Mehlin

  Publicerat med tillstånd av:
  Ulf Boye, Författare.
  Björn Julén, Ordförande i Karin Boye Sällskapet.   
  Sök:


  Web karinboye.se