Fönstret

I rummet finns nu en vägg - uppbyggd av May och Hans Mehlin - klädd med tapeter föreställande luktärtor i pastellfärger och ett spröjsat fönster. Ser man ut genom detta fönster (duratransbild i infälld ljuslåda) har man en utsikt över vida fält med skogen i bakgrunden, som kommer förbluffande nära den utsikt Karin hade från sitt rumsfönster i Villa Björkebo.