För att markera att Villa Björkebo i Huddinge inte hade vatten innomhus, finns en kanna och ett tvättfat, som står på Karins eget gamla bord.