Karin Boye Sällskapets styrelse 2015:


(Styrelsens ordförandeklubba är hämtad från den Boyeska villaträdgården, Björkebo, i Huddinge)

Ledamöter:

Margareta Hedström
Ordförande

Barbro Abrahamsson
Vice ordförande

Jan Forsell
Kassör
, arkivansvarig

Yvonne Philipsson
Sekreterare

Sven Nicklasson
Medlemsregister

Lars Camehagen


Senast uppdaterad 2015-12

Upphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet
Foto: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet 1989-1999.