Grunden för all metafysik

Walt Whitman:


Och nu, mina herrar,
ger jag ett ord att fästa i tanken och minnet
som grundval och slutsten också för all vår metafysik.


(Så till studenterna den gamle professorn,
av många åhörd, vid slutad kurs.)


Vi har läst om de nya och gamla, de hellenska och 
          tyska systemen,
Kant har vi läst och begrundat, Fichte och Schelling 
          och Hegel,
läst om Platons läror, och Sokrates, större än Platon,
och länge läst om Kristus, den härlige, större än So-
          krates -- forskat och klarlagt.
I dag ser jag nu tillbaka på hellenska och tyska system,
ser alla filosofer, ser kristna kyrkor och sekter.
Men bakom Sokrates ser jag klart, och bakom Kristus 
          den härlige ser jag
människans kärlek till sin kamrat, bandet mellan vän
          och vän,
mellan äkta makar, man och hustru, mellan barn och 
          föräldrar,
mellan stad och stad, mellan land och land.


Ur diktsamlingen "Härdarna".


Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus