Troner och folk och städer...

R. Kipling:


Troner och folk och städer
varar helt kort --
blommor, som höstens väder
snart plånar bort.
Men som ny blom slår ut
när vintern flytt,
ur jordens mylla, givmild som förut,
står städer upp på nytt.

De sippor våren väckt
har aldrig hört
vad storm, som deras släkt
i fjol förstört.
Men med den säkra frid
som litet vet,
sin åtta dagar långa levnadstid
nämner de evighet.

Så Tiden, som är mild
och lindrar ve,
gör oss till deras bild,
blinda som de,
att än när vi blir mull
vi drömmer stort --
skugga till skugga viskar tillitsfull:
"Än varar vad vi gjort!"


Ur diktsamlingen "Härdarna".


Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus