Karin Boyes träd i UppsalaKarin Boyes träd planterades utanför
Uppsala Universitets bibliotek
den 18 maj 1985.
Ulf Boye läste Karin Boyes dikt
"trädet under jorden"
Upphovsrätt © (1996)
Bild och text: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto och text.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.