Noter

Förteckning över noter vi känner till:

Dikt: Förlag: Titel / information: Noter för:
I rörelse Gehrmans musikförlag, Stockholm Två visor av Stefan Petzén i arrangemang för kör av Lars Wallenäs Blandad kör
Ja visst gör det ont Gehrmans Musikförlag Tonsättning av Gabriel Wilczkowski Blandad kör
Hur kan jag säga … Bo Ejeby Förlag Tonsättning av Gabriel Wilczkowski Blandad kör samt Manskör

Senast uppdaterad 2008-01


Upphovsrätt © (1999)
Illustration, layout och presentation: May och Hans Mehlin