När Karin slutade sin bana

Av ULF BOYE

När efterlysningen av min syster Karin kom på radio den 23 april 1941 satte jag mig omedelbart i kontakt med min mor och vi kom överens om att jag, om Karin inte återfunnits påföljande dag, skulle ta några dagars tjänstledighet från Vattenfallsstyrelsen och resa ner och övervaka letandet efter henne. Så skedde också och här återges mina dagboksanteckningar från dessa dagar. Texten är tagen direkt ur dagboken - inom parentes finns vissa förklarande upplysningar.


"Anlände till Alingsås kl 22.45, tåget något försenat. Fru Strindberg mötte vid tåget (doktor Bratts hushållerska och assistent). Hon visade mig till Strand Hotell och sedan till dr Bratt där jag drack thé med dr Bratt, Anita Nathorst och fru Strindberg. Pratade med dem varvid framgick att de voro angelägna att framhålla att ingen osämja rått, att trevliga möten och fester planerats och glädje rått. Anita meddelade att Karin vid två tillfällen tidigare försökt liknande, 1936 i Stockholm med gas varvid en otät ventil räddade henne och 1940 i Alingsås (på liknande sätt) varvid hon tagit Bratts privata sömnmedel ur hans flaska och lagt i paket. Anita fångade henne i farstun eftersom Karin tappade en vichyvattenflaska, varvid Anita anade oråd och efter samtal med henne fick henne att lova att aldrig göra så mer. Detta stannade dem emellan och Anita litade fullt på Karin. Den 26 mars skrev Bratt ut en ny sorts sömnmedel, Adofenyl, åt Karin och Bratt tog löfte, utan att veta något, av henne att inte missbruka det. Hon har sedan meddelat att hon var mycket nöjd med detta medel, då det dels gav sömn, dels gjorde henne så glad och lätt om hjärtat. Därför misstänktes att hon redan förbrukat en hel del av de 100 tabletter som skrevs ut. Den 23:dje på morgonen hade hon sovit dåligt och klagat på att inte sömnmedlen gjort nytta och haft gråtparoxysmer.

När Anita gått ut en halvtimme hade Karin återlämnat ett brödkort till jungfrun och sagt: "Det ligger där och där" och gått ut. Då jungfrun fann kortet låg även portnyckeln där, vilket väckte hennes förvåning och hon omtalade detta för Anita vid hennes hemkomst. Och så hittades breven och saknades sömnmedelsflaskan. Bratt framkastade teorin om knölen i bröstet, men varken Anita eller jag trodde detta. Jag berättade Agnes' fall, vilket gjorde Bratts teori osannolik. Jag framkastade tanken på att händelserna i världen, speciellt Grekland där hon hade många vänner, kunnat påverka Karin. Det sades vara möjligt, ehuru det aldrig talades om sådana saker och dagsnyheterna så gott som aldrig avlyssnades. Bratt trodde att Karin möjligen ångrat sig men skämdes att återvända. Anita och jag förnekade detta. Karin skulle i så fall skyndat för att ställa allt till rätta igen. På grund av Karins stora ordhållighet och absoluta hederlighet hade aldrig Bratt ifrågasatt att hon skulle svika givet löfte, eftersom hon lovat att ej göra det. Bratt hade ju heller ingen anledning till misstanke. Vi talade litet om Karins sinnesstämningar och temperament. Anita sade med tårar i ögonen att Karin varit en underbar sjuksköterska vari de andra instämde. Bratt talade om att Karin, när hon offrar sig för någon gör det intensivt och osjälviskt och att detta enligt hans uppfattning framkallar en annan natur hos henne som är nästan rakt motsatt, om jag fattade honom rätt.

Vi talade om sömnmedlet och det förmodades att hon hade cirka sextio tabletter kvar. Denna dosis trodde icke Bratt var dödande. Karin var varmt klädd när hon gick, yllestrumpor, grova skor, sammetsjackan och ulstern, och med hennes starka fysik och starka hjärta, var det icke osannolikt att hon skulle stå rycken.

Skogarna är oerhört vilda och svårtillgängliga på det förmodade stället. Svår terräng och svårt att hitta, vilesgång långt ifrån utesluten. TT-påringning. Bratt meddelade vad som var känt och klagade på uppgiften om nervklenhet. Anita beklagade denna anka och ursäktade sig för efterlysningen som dock ansågs nödvändig.

Jag meddelade att jag önskade träffa polisen och inbjöds till frukost klockan halv tio. Fru Strindberg följde mig till polisen och frågade mig om Margot. Jag kände henne, men ej mycket. Jag meddelade att familjen ej var förtjust i Margot, vilket ej heller alingsåsarna voro. Bidragande orsak till att vi kommit litet ifrån Karin. Fru Strindberg sade att Karin inte var glad åt Margot men att hon sagt sig ha vissa plikter mot henne.

Hos polisen fanns inget befäl och just inga nya underrättelser. Dagens letning var slut på grund av mörkret, men skulle fortsätta vid daggryningen igen kl sex.

Hundra man voro ute och letade under högsta befäl av kapten Engström hos militären. De letande voro militär, rödakorsmän, scouter, Alingsåspolisen och två hundkarlar från Göteborg, som rekvirerats genom landsfogden. Polisens ledare var kriminalkonstapel Johansson. Jag ringde honom, klockan var väl halv 12, och gjorde upp om sammanträffande kl 9. Ringde sedan min mamma. Därefter hade hundkarlarna återkommit med hundarna, Tengström och en till med en rottweiler och en schäfer. De hade hittat en gasbinda med parfymdoft och polisen hade tidigare hittat en näsduk. Dessa skulle identifieras av dr Bratt om möjligt. De hade finkammat ett område vid Simmenäs, där en dam av angivet signalement stigit av. Hon hade köpt enkel biljett. Hon var i rätt tid igenkänd på ett kondis förut, där hon ätit mycket. På det finkammade området ansågs nu klart att hon inte fanns, men nu återstod ett större område som skulle ta åtta dar att finkamma med två hundar. Möjligen skulle ännu en hund kunna anskaffas. De skulle börja kl 7 på morgonen igen. Kl var nu 12. Polisen ansåg att det varit frost på natten överallt, men lugnt i skogen och omöjligt för en människa att frysa ihjäl. Det måste vara minst minus 6 grader för det. Jag tillfrågades om hon var idrottskvinna. Jag sade att så ej var förhållandet, men att hon var duktig att promenera. Då polisen hörde att hon ej var särskilt styv idrottskvinna ansågo de det mycket osannolikt att hon kunnat ta sig just så långt i den oerhört svåra terräng som skulle genomletas, oaktat hon kunde betraktas som ganska stark.

Anita hade inte trott på ett upprepande av försöket 1940, då Karin bestämt lovat att ej göra om det. De hade låtit saken förbli en hemlighet mellan dem båda. När Bratt hade skrivit ut sömnmedlet i mars hade Anita i enrum påmint Karin om hennes löfte och hon hade då ånyo lovat att hon inte skulle tänka på det ens. Anita sade att hon ej hade som åsikt att man skulle hindra en människa som verkligen ville göra slut på sitt liv. Det är var och ens ensak att bestämma detta. Men hon hade en bestämd uppfattning om att Karin ej ville göra slut på sig innerst inne. Det hela var bara en tillfällig depression. Hon hade fått brev från Ebbe Linde som ville ha Karins nya pjäs till en teater. Karin hade varit mycket glad åt det. Och så dessa två trevliga brev hem till hennes mor och till Margot.

Nu tackade jag och gick sedan jag övertygat hundkarlarna att de skulle fortsätta under morgondagen, varom de tydligen hade varit tveksamma.

25/4. Besök hos polisen kl 9. Träffade kriminalkonstapel Johansson som rätt vagt redogjorde för spaningarna. Hundkarlarna kom och talade om att de genomsökt Nolhagaberget utan resultat. Nolhaga var hennes älsklingsställe. Hon hade enligt uppgift en gång tidigare begivit sig åt Laggarbacken eller Simmenäshållet. Jag träffade nu även stadsfiskalen och överkonstapeln. Vi skulle ge oss iväg ut tillsammans kl 10 och halv 10 gick jag till Bratt och åt gröt och ägg. Ingenting speciellt nytt från Bratt, nedtryckt över de försvunna sömnmedlen. Sedan for vi ut i bil och frågade oss för hos dem vi mötte. Vi for till Anten och tittade på "brudsängen". Ingenting. Johansson och jag betvivlade att liknande ställen skulle väljas. Vi frågade busschauffören. Han var säker på att damen som åkt med honom hade grå kjol. Karin hade haft svart. På återvägen fick vi upp ett par spår, men det visade sig vara felaktiga. Senare frågade Johansson och jag en fru, Viola Johansson, som sett henne vid Vänersborgsvägen kl 2 och 35 tillsammans med en man som hon skildes från utan att han hälsade. Damen hade frågat fru Johansson om vad vägen hette och vart en annan väg gått. Till sanatoriet! Ej längre? Nej. Jag skulle till Anten! Det är den vägen, det är en mil dit, Kungälvsvägen. Dit går man väl på en halvtimme? Nej, det tar mycket längre tid. Det är mycket långt! Ja, jag går väl så långt jag kan då, Damen hade icke haft väska eller något med sig. Signalementet stämde bra, utom att håret var krusigt eller vågigt vid öronen. Hon hade sedan gått ifatt den herrn som hon haft sällskap med och de hade fortsatt utåt Kungsälvsvägen. Mannen var finklädd, svart rock och mörk hatt samt var lång. Klockan kunde ha varit 14.40-14.45 då. Fru Boström vid Gustavs konditori hade sett en dam tillsammans med en annan som betalade för henne och gick tidigare. Den ena damen skulle med bussen, hade de hört. Hon drack kaffe och åt två bakelser. Köpte choklad i en grönfodrad påse, bl.a. mintpastiller. Köpte sedan igen, troligen för omedelbar ätning. Damen hade haft mörkgrå, nästan svart kappa, gråblek och haft blus med ränder och mörkröd fluga med prickar. Dessutom har ett hembiträde sett Karin och igenkänt henne som fru Boye kl. c:a 13.45 vid vägen utåt Kungälv och Vänersborg nära "fodervävnader". I närheten därav såg dessutom en fröken Anna- Lisa Augustsson, en dam som stämde bra med signalementet strax före två. Damen var på väg på Kungälvsvägen. Slutligen hade en piga och hennes fästman sett en person, man i golfbyxor eller flicka i raglan, stående nere vi Mjörn med vattnet nående upp till smalbenen på onsdagskvällen vid niotiden. Detta visade sig senare vara en mossbelupen stolpe i vattnet.

Det sannolika förloppet enligt min åsikt är: Karin gick från Bratts kl 13.20. Hon frågade efter vad klockan var när hon gick och jungfrun Märta svarade. Märta har, enligt Anita, sjätte sinne och tror ej att Karin är död. Hon kände det ej heller konstigt när Karin gick, vilket hon annars skulle ha gjort. Från Bratt gick Karin direkt utåt till Laggarbacken. Detta stämmer i tidshänseende med vad jungfrun som igenkänt henne ute sagt och med Anna-Lisa Augustssons vittnesmål. Resten av uppgifterna äro falska alarm. Enligt Bratt och Anita kände Karin till Laggarbacken och trakten däromkring sedan svamputflykter och en gång förra sommaren gick Karin, Bratt och Anita vilse här och voro nära att få övernatta i skogen, vilket Karin gärna skulle hava gjort, som hon sagt. Trakten där är fantastiskt vild och mycket lämplig för att gömma sig undan i.

Kl 2 åt jag middag med Bratt och Strindberg och kl 3 var jag åter på polisstationen. Först kl 5 skulle patrull gå ut. Jag uppsökte då Strindberg och, efter polisens tillstånd, gick vi igenom Karins rum men fann ingenting nytt. En itubruten chokladrulle stod på hennes bord. Alltså ej hon i Gustavs konditori. Kläderna stämde ej heller. K16 först gick 3 hemvärnspatruller och så en polispatrull ut och så hundkarlarna som även varit ute på förmiddagen. Jag var med i polispatrullen och vi gick kedja utefter ena sidan på Laggarbacken. När vi var nära den punkt där vi bestämt avbryta och vända åter på andra sidan fann jag ett spår i mossan som troligen härrörde från en damsportsko och såg ut att vara ett par dar gammalt. Efter letande hittade vi flera spår i snön som bevisligen gjorts senast föregående dag. De voro nämligen frusna och snö som rasat ned i botten på dem hade frusit fast.

Då skymningen nu föll och omöjliggjorde mera spaning skickades ena hunden efter. Men det tog en timme och i mörkret erhölls inget resultat. Fotspåren mätte 25 centimeter och klacken hade formen av D med konkav innekant och sulan var bred och kort. Karins inneskor med smal klack, halvhög, mätte 23,5 cm så det kan mycket väl stämma.

Hos Bratt hade jag, då vi gick igenom Karins grejor, fått kaffe och träffat Anita och en väninna Paula - - - -, som visst också varit med om vilsegången förra sommarn. Efter skallgången fick jag höra att två hemvärnspatruller ingenting hittat, men att den tredje även funnit damspår vid Dammsjön (?). Sedan drack jag thé och åt härliga smörgåsar hos Bratts. Han hade rest till Göteborg, men jag träffade Anita och fru Strindberg samt dr Axelsson och hans fru. Dr Axelsson trodde det vara mycket möjligt att Karin blott sov. Tre dagar kunde man väl vänta.

Jag hade sagt till om hos polisen att tvåhundra militärer skulle rekvireras för skallgång på lördag. Anita uttryckte sin stora tillfredsställelse med att jag kommit ned, ty Bratt var nog inte så pådrivande. Vi kom överens om att Karin var i livet och att hon måste hittas. Jag ringde till min mor.

26/4. Kl 9 var jag uppe och talade med stadsfiskalen och ordnade med 210 man militär som skulle komma och spana. Bilresorna och middag åt dem måste betalas. Middag beställdes på "Gyllene hjorten". Vi resonerade igenom det hela och jag visade det område jag ville ha genomsökt. Sedan gick jag till Bratts, men ingen öppnade. Då gick jag och åt en stadig frukost på mitt hotell, så att jag skulle stå mig, och sedan gick jag till Bratts igen och träffade fru Strindberg. Jag mätte på Karins inneskor, 23,5 cm, halvhög klack. Sportskorna kunde mycket väl vara 25 cm liksom spåret jag funnit. Jag lånade gummistövlar och gick ut.

Bratt och jag gick ut och gick planlöst. Jag visade Bratt spåren och bädden. När vi återkom fick vi bud att man funnit Karin död vid Bolltorp. Bratt och jag for dit och konstaterade faktum. En vichyvattenflaska, tom, och Adofenylburken låg där. Hon hade suttit i halvliggande ställning i en lövdunge framför en stor sten med utsikt över dalen och staden. Ett mycket vackert ställe.

Rödakorsmanskap tog henne på en bår till bårhuset och en flicka, som jag tidigare sett hjälpa till med spaningarna i skogen, kom med en bukett blåsippor, som hon bad att få ge Karin. Mannen i vita blusen med stort intresse för Karin trodde att hon uppsökt vatten för att Karin älskade vatten."

Ja, här slutar dagboken och här kommer några av mina kommentarer. Jag ringde givetvis direkt till min mor och det blev många telefonsamtal till henne och andra. Innan jag reste frågade Bratt om han fick obducera Karin. Jag ville helst att han inte skulle göra det och jag var ju på det klara med att han och Karin på ett visst sätt var rivaler om Anita. Han var emellertid mycket påstridig, försäkrade att obduktion vid ett sådant här tillfälle föreskrevs i lagen, och han var ju läkare. Jag tänkte på att det vore lugnast om Karins kista - en vit kista som min mor bett mig ombestyra - inte behövde öppnas mera. Jag visste att ingen av de våra vill se Karin som död; bara minnas henne som levande. Jag tänkte då att Karin inte skulle veta vem det var som obducerade henne och om Ivan önskade sticka kniven i henne så må det vara hänt. Obduktionen gav givetvis inget nytt, men Bratt fällde till mig några olämpliga kommentarer som jag inte vill gå närmare in på.

Jag kan tyvärr inte säga att jag tyckte om denne Ivan Bratt. Han verkade alltid litet påträngande och kom med icke dithörande personliga, lite närgångna frågor och han stödde sig på sin auktoritet. Det är möjligt att detta är typiskt för en psykoanalytiker, men jag märkte att han förstått mycket litet av Karin. Han hade ju heller aldrig psykoanalyserat henne. Av personer i Alingsås har jag hört att han var mycket aktad som politiker och kommunalman, men jag märkte samtidigt att han som person ej var lika respekterad.
Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets Minnesskrift "Karin Boyes Liv och Diktning VIII".
Upphovsrätt © (1996)
Text: Ulf Boye

Publicerat med tillstånd av:
Ulf Boye, författare.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.