Upphovsrätt

Upphovsrätten till ett verk gäller normalt under en period som börjar löpa vid verkets uppkomst och som fortsätter gälla t.o.m. 70 år efter upphovsmannens dödsår. Därefter står det fritt att använda verket utan tillstånd, om än med vissa undantag vad gäller namnangivelse- och respekträtt. För Karin Boye inträffade denna tidpunkt årsskiftet 2011/2012.

Bilderna på Karin Boye är i regel under upphovsrätt och inte fria att använda. Kontakta Mats Boye (brorson till Karin Boye) för mer information.

Akvarellerna av Karin Boye är under upphovsrätt och inte fria att använda. Kontakta Moa Boye (brorsdotter till Karin Boye) för mer information.

Karin Boye Sällskapet skaffar skriftliga tillstånd för allt material som publiceras på karinboye.se. Nederst på sidorna anges vem eller vilka som har upphovsrätt till materialet och vem som gett tillstånd för publicering. Datumet och namnet gäller för tillfället då tillståndet gavs och denna information uppdateras inte. Den personen behöver med andra ord inte längre vara den som idag innehar upphovsrätten.

 


Senast uppdaterad: 2015-01-02