Karin Boye Sällskapet

Adress: Karin Boye Sällskapet, c/o Huddinge Bibliotek, S-141 27 Huddinge

Allmän information:

Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell, att ge den ytterligare spridning, att underlätta forskning samt uppmärksamma litterär och musikalisk produktion kring Karin Boyes författarskap.

Karin Boye Sällskapet bildades i Huddinge bibliotek i oktober 1983. Sällskapet har idag ca 160 medlemmar. Som medlem får man de nya minnesböckerna i serien "Karin Boyes liv och diktning". Vidare skickar sällskapet regelbundet ut meddelanden till sina medlemmar.

Du blir enkelt medlem genom att skicka ett email till styrelsen@karinboye.se

Medlemsavgift 150.- / år.
För familj och utlandsmedlem är avgiften 200.- / år.
Postgironummer: 478 73 35 - 1.
Swish 123 367 40 58.
Glöm inte att ange namn och adress!

Du kan även ge bort ett medlemskap i Karin Boye sällskapet.

Välkommen!


Senast uppdaterad 2022-09

Upphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet
Layout och presentation: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, f.d. ordförande i Karin Boye Sällskapet.