Karin Boyes liv och diktning I

INNEHÅLL:

Ett drömslott Karin Boye

Brinnande ljus Karin Boye

Ord Björn Julén

Karin Boye sällskapets tillblivelse Erik Lindholm

Tillägnan /A dedication Karin Boye, i tolkning av Nadia Christensen

Ett ungdomsminne Ulf Boye

Karin Boye i bild, Akvareller och teckningar av Karin Boye

Björkebo-Sångarönskan-Moln Erik Lindholm

The Poets´ Corner Några minnen från 1920-talets Uppsala C. Vilh. Jacobowsky

Bön till solen / Gebet zum sonnengott Karin Boye, i tolkning av Nelly Sachs

Uppsalastudentskan Karin Boye En akademiker av i dag ger en återblick Barbro Gustafsson

Kring tre gemenskapsdikter Ebbe Linde
(Talet till mannen)

Ja visst gör det ont / Bien sûr que ca fait mal Karin Boye, i tolkning av Bertil Galland

Min hud är full av fjärilar Karin Boye

"De mörka änglarna" Karin Boye och Karin Ruths-Hoffman Erik LindholmUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.