Karin Boyes liv och diktning X

Läs i denna minnesskrift bl a

om Signe Boye. Moa Boye Carlsson berättar om sin farmor.
om Leif Björk, make och arbetskamrat till Karin Boye. Jan-Erik Björk berättar om sin far och farmor Eva Jancke-Björk.
om Karin Boyes poesi tolkad av Ylva Eggehorn, Karin Boye stipendiat 2001.
om Ebba Lindqvist och Karin Boye. Anne Marie Blom skriver om sin mor och Sonja Johnson kompletterar bilden.
om visgruppen Margaritas vänner. Åke Sandahl analyserar ryska tolkningar av Karin Boyes poesi.
om hur hon blev inspirerad av Karin Boye berättar Birgitta Kärnbo.

Tidigare publicerat material som ingår i denna minnesbok:
Harry Martinson: Karaktären Boye.
Ingeborg Abramson: Karin Boye.
Barbro Gustafsson Rosenqvist: Karin Boyes kvinnosyn.

Tidningsartiklar vid 100-årsminnet av Karin Boyes födelse:
Barbro Gustavsson Rosenqvist: Möte med en diktare och ett författarskap.
Marie Silkeberg: Viljan till liv har gjort mig seende.
Gunnar Fredriksson: Även unga män löste Karin Boyes poesi.

Innehåll:

Den röda sorgklänningen.
Anne-Marie Blom

Några tankar kring Karin Boye och Ebba Lindqvist.
Sonja Johnson

Om Signe Boye, Karin Boyes mor.
Moa Boye Carlsson

Karin Boye: Trumma och flöjt.
Ylva Eggehorn

En målares önskan.
Birgitta Kärnbo

Karin Boye med ryska ögon.
Åke Sandahl

Viljan till liv har gjort mig seende.
Marie Silkeberg

Även unga män läste Karin Boyes poesi.
Gunnar Fredriksson

Möte med en diktare och ett författarskap.
Barbro Gustafsson Rosenqvist

Karaktären Boye.
Harry Martinson

Leif Björk.
Jan-Erik Björk

Karin Boye.
Ingeborg Abramson

Karin Boyes kvinnosyn.
Barbro Gustafsson Rosenqvist

Till minne av May Mehlin.
Rune TideholmUpphovsrätt © (2003)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Hans Mehlin, ordförande i Karin Boye Sällskapet.