Karin Boyes liv och diktning XI

Läs i denna minnesskrift bl a

om den nya livskänslan, speglad i Karin Boyes kulturjournalistik. Anna Britt Piuva beskriver intressanta samband i hennes skönlitterära författarskap.
om hur Thomas Engqvist vandrar i Karin Boyes fotspår i Alingsås och hittar delvis okända bilder.
om bilderna i Linköpings Domkyrka som Karin Boye inspirerades av till sin diktsvit med samma namn. Ingrid Malm var där sommaren 2005.
om rörelsemotivet i Karin Boyes och Arthur Lundkvist diktning, tolkat av litteraturforskaren Barbro Gustafsson-Rosenqvist.
om Boyes novellistik. Barbro Abrahamsson analyserar två
noveller av Karin Boye, där hon skildrar den vilsenhet många unga känner inför alla krav.
om dystopin Kallocain och den ryska motsvarigheten ”Vi”, av författaren Zamjatin. Åke Sandahl har funnit överraskande likheter.
om Karin Boyes korta lärartid vid Viggbyholmsskolan.
”Ja, hon utstrålade något slags ljusproblem” säger en elev, vars omdöme Ingrid Malm har noterat.

 

Innehåll:

Erik Lindholm 1915–2005
Ingrid Malm och Åke Blomqvist

Om Karin Boyes kulturjournalistik
Anna Britt Piuva

Det öde landet (T S Eliot)
översättning Karin Boye och Erik Mesterton
utdrag ur T S Eliots poem

Språket bortom logiken
Karin Boye
ur Spektrum nr 6, 1932

I Karin Boyes fotspår i Alingsås
Thomas Engqvist

Karin Boye i Linköpings domkyrka 1938
Ingrid Malm

Linköpings domkyrka
diktsvit av Karin Boye

Rörelsen – ett motiv hos två modernistiska diktare
Barbro Gustafsson-Rosenqvist

Kallocain och Vi – två dystopier
Åke Sandahl

Två noveller
Barbro Abrahamsson

Världssmärta
novell av Karin Boye

Min son blir inte snickare
novell av Karin Boye

Karin Boye – lärare vid Viggbyholmsskolan 1936–39
Ingrid Malm

Prolog vid en skolfest
dikt av Karin Boye

Tjugo år med Karin Boye Sällskapet i Göteborg
Sonja Johnson

Karin Boye och Elin Wägner
Jan-Erik Björk

I rörelse
en översättning av Hans Corell


Upphovsrätt © (2006)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
AnnaBritt Piuva, ordförande i Karin Boye Sällskapet.