Karin Boyes liv och diktning XII

Denna minnesbok utges i oktober 2010, d.v.s. under Karin Boyes födelsemånad för etthundratio år sedan.

Minnesskriften startar därför i födelsestaden Göteborg och slutar vid gravstenen på Östra begravningsplatsen i samma stad. Däremellan belyses Karin Boyes diktning och prosa av författare och forskare m.fl.

I skriften redovisas de som tilldelats Karin Boyes litterära pris - ett pris, som sedan år 1998 utdelas av Huddinge Kommun. Det är därför glädjande att ha med bidrag från fem av pristagarna. Några axplock på hur Karin Boye de senaste åren uppmärksammats på scen, i media, i litteratur och i forskning bjuder minnesskriften också på.

Minnesboken är en medlemsförmån. Nya medlemmar är välkomna och kan samtidigt beställa delarna II-XI.

 

Innehåll:

Förord
Styrelsen

Karin Boyes födelsehus
Bengt Olov Albrektsson

Som poet sin tids mästersmed
Författaren Jan Olov Ullén

En av de största Svenska novellisterna under 1900-talet
Fil. doktor Barbro Gustafsson Rosenqvist

Kring Karin Boyes "För lite"
Professor Johan Svedjedal

Karin Boyes litterära pris
Elva pristagare och juryns motiveringar

Ord
Författaren Björn Julén
mottagare av Karin Boyes litterära pris år 2000

Död Amason
Författaren Camilla Hammarström
mottagare av Karin Boyes litterära pris år 2002

That rose is a rose
Författaren Marie Silkeberg
mottagare av Karin Boyes litterära pris år 2003

Brev till himlens skaldinna
Författaren Johanna Nilsson
mottagare av Karin Boyes litterära pris år 2005

Karin Boyes sommarresa 1938
Professor Sture Linnér
mottagare av Karin Boyes litterära pris år 2008
Hedersmedlemen, adjunkten Ingrid Malm
Margareta Hedström, styrelseordförande

Musiken till "24 Karin Boye sånger"
Kompositören Gunnar Edander

Boye öppnade mitt hjärta för poesin
Skådespelaren Pia Johansson

Karin Boye i skapelse, ord och rörelse -
en kväll i Berlin

Silversmeden Catharina Engelke

Karin Boye på scen, i media och i litteraturen

Om Karin Boye i Göteborg
Sonja Johnson, ordförande i Karin Boye Sällskapet i Göteborg

Björn Julén och Bengt Davidsson -
två ordförandeprofiler

Styrelsen

Styrelsens slutordUpphovsrätt © (2010)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Margareta Hedström, ordförande i Karin Boye Sällskapet.