Karin Boyes liv och diktning XIII

"Karin Boyes diktning lever. Trogna läsare återvänder ständigt till texter de fun­nit fotfästet i och nya – ofta mycket unga – tillkommer. En del inspireras också till egna tolkningar, något vi sett flera exempel på det senaste året, t.ex. Johanna Nilssons fortsättning av Kallocain och tolkningar av Karin Boyes dikter i TV-programmet Babel.

Det känns glädjande att just denna höst 2017 kunna ge ut minnesskrift nr 13, då också en ny biografi om Karin Boye publiceras, nämligen Johan Svedjedals bok Den nya dagen gryr. Han har här bidragit med en artikel kallad ”Karin Boyes förslag till pristagare inom Samfundet De Nio.”  Man kan också läsa en novell skri­ven av författarinnan själv liksom material av två sti­pendiater och två Karin Boye-forskare.

Med hjälp av denna minnesskrift kan man vidare gå i Karin Boyes fotspår genom hennes liv och adresser. Välj ett kapitel och ge dig ut på en spännande upptäcktsfärd!"

 

Innehåll:

FÖRORD
Styrelsen

SOMMARDRÖM
Fil.dr.Barbro Gustafsson Rosenqvist

DEN KORREKTA
Karin Boyes sista novell

KARIN BOYES INSATS FÖR ATT MOTVERKA DEN SVENSKA NAZISMEN
Professor Jan-Erik Björk, son till Leif Björk

KARIN BOYES FÖRSLAG TILL PRISTAGARE INOM SAMFUNDET DE NIO
Professor Johan Svedjedal

KARIN BOYES LITTERÄRA PRIS
Sju pristagare och juryns motiveringar

2014 ÅRS KARIN BOYE-STIPENDIAT
TONY SAMUELSSON

LITTERATURENS ROLL – ATT IFRÅGASÄTTA DET RÅDANDE
Författaren Tony Samuelsson mottagare av Karin Boyes litterära pris 2014

2015 ÅRS KARIN BOYE-STIPENDIAT
TOM MALMQUIST

JAG ÄR FÖDD I EN STAD –KARIN BOYES GÖTEBORG
Lasse Camehagen, ledamot av Karin Boye Sällskapet

KARIN BOYE I HUDDINGE DÅ OCH NU
Margareta Hedström, ordförande Karin Boye Sällskapet

UPPSALA – EN VANDRING I KARIN BOYES SPÅR
Yvonne Philipsson, sekreterare Karin Boye Sällskapet
Barbro Abrahamsson, vice ordförande Karin Boye Sällskapet

STOCKHOLM – VANDRINGAR I KARIN BOYES SPÅR
Yvonne Philipsson, sekreterare Karin Boye Sällskapet
Barbro Abrahamsson, vice ordförande Karin Boye Sällskapet

KARIN BOYES BERLIN
Yvonne Philipsson, sekreterare Karin Boye Sällskapet
Barbro Abrahamsson, vice ordförande Karin Boye Sällskapet

ALINGSÅS - EN TREVLIG STAD MED SORGLIGA MINNEN
Lasse Camehagen, ledamot av Karin Boye Sällskapet

STATYER OCH SKULPTURER AV KARIN BOYE
Jan Forsell, kassör Karin Boye Sällskapet

LITE OM MITT ARBETE RÖRANDE KARIN BOYE OCH HENNES FAMILJ OCH VÄNNER
Författaren och Karin Boye-forskaren Pia-Kristina Garde

ORDFÖRANDENS SLUTORD

LITTERATURHÄNVISNINGAR OCH FOTOFÖRTECKNING


Upphovsrätt © (2017)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Yvonne Philipsson ordförande i Karin Boye Sällskapet.