Karin Boyes liv och diktning II

Utgiven av Karin Boye Sällskapet 1984

INNEHÅLL:

Sköldmön Karin Boye

Karin Boyes härstamning Ulf Boye

Bilder och foton

Längtan efter moderliga män Birgitta Svanberg

Död amazon Hjalmar Gullberg

Karin Boye bildens förvandlingar Björn Julén

Trädet under jorden Karin Boye i fransk tolkning av Jean-Clarence Lambert

Ja visst gör det ont Karin Boye i engelsk tolkning av Margareta Bourdin

Näckros-Nekros Teddy Brunius och Ebbe Linde

Det Bästa Karin Boye i tysk tolkning av Hildegard Dietrich

De lugna stegen bakom Karin Boye

Den sista dikten Erik LindholmUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.