Karin Boyes liv och diktning III

Den tredje delen av Karin Boye sällkapets bokserie innehåller många nya kunskaper och inblickar i Karin Boyes liv och författarskap.

Hennes bror Ulf Boye berättar om föräldrarna och deras intressen. Poeten och litteraturvetaren Björn Julén fortsätter sin presentation av andra poeters dikter om Karin Boye.

Om resor i Jugoslavien 1930 berättar Karin Boye och Leif Björk. Gunilla Domellöf som har doktorerat på Karin Boye som prosaist och modernist, skriver om detta, vilket utgör en helt ny studie och öppnar nya perspektiv. Karin Boyes essä i Spektrum 1931 återges i faksimil: Dagdrömmeriet som livsåskådning.

Erik Lindholm skildrar i text och tecknade illustrationer Karin Boyes boendemiljöer allt från födelsestaden Göteborg och framåt speglat i en studie av modernismen-funktionalismen från ett postmodernistiskt perspektiv.

Sverker Göransson, en ung litteraturvetare har tillsammans med Erik Mesterton ägnat sig åt en nyläsning av dikten Bön till solen och skriver om Karin Boyes modernism. Inger Dahlman har intervjuat Ebbe Linde och skriver om Boye - Linde.

Utöver detta rika material ingår tolkningar av Karin Boyedikter till finska, tyska, engelska och italienska. Karin Boyes ungdomspoem Till Hellas inleder denna bokutgåva. 8 sidor bildmaterial ingår.


INNEHÅLL:

Till Hellas Karin Boye

Karin Boyes föräldrar Ulf Boye

Karin Boye bildens förvandlingar Björn Julén

Strövtåg i Sarajevo Karin Boye

Resan i Jugoslavien Leif Björk

Till skönheten / Alla bellezza Karin Boye/Barbara Alinei

Kvällstilla Karin Boye/Jenny Nunn

Karina Boyes modernismprojekt Gunilla Domellöf

I rörelse/Liikkeella Karin Boye/Panu Pekkanen

Spektrum

Dagdrömmeriet som livsåskådning Karin Boye

Min hud är full av fjärilar /Meine haut ist voller schmetterlinge Karin Boye/Nelly Sachs

Karin Boye i postmodernismens tid Erik Lindholm

Boye och Linde Inger Dahlman

Karin Boyes modernism Sverker Göransson och Erik MestertonUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.