Karin Boyes liv och diktning IV

I den fjärde delen av Karin Boye sällskapets bokserie ger flera kvinnliga forskare nya inblickar i Karin Boyes diktvärld.

Genom Anette Arnell i Lund får Karin Boyes klassiska biograf Margit Abenius för första gången själv en presentation.

Gunilla Domellöf i Umeå skriver om Karin Boyes livssyn, att litteraturen och läsningen är en fråga om nyskapelse.

Ylva Hagman i Lund går in i ett sammanhang som är rätt okänt, hur hos Karin Boye helgonsamvetet, mystikernas och martyrernas levnadsinställning, var rättesnöret.

Barbro Gustafsson i Uppsala beskriver Karin Boyes politiska utveckling.

Björn Julén i sin tur lyfter fram Karin Boye som kåsören BARBARA.

Pia Svenhard-Garde berättar om Karin Boyes Greklandsresa, som hon följt i spåren.

Erik Lindholm skriver om Dante och vi - eller om en legend kring Ebbe Linde - Karin Boye.

Slutligen berättar Ulf Boye om sin syster i musikens värld.

8 bildsidor och ett 20-tal bilder i texten ingår och dikter i översättning.


INNEHÅLL:

Nya vägar Karin Boye

Karin Boye i musikens värld Ulf Boye

Margit Abenius som Karin Boyes biograf Annette Arnell

Karin Boye och den nya läsekonsten Gunilla Domellöf

En form är jag/Form bin ich Karin Boye/Nelly Sachs

Karin Boye, helgonsamvetet och albigenserna Ylva Hagman

Karin Boyes politiska utveckling Barbro Gustafsson

Du är min renaste tröst/You are my purest consolation Karin Boye/Ingrid Claréus

Kring signaturen Barbara Björn Julén

Vad filmen vill lära oss "Barbara"

Sköldmön/De walkure Karin Boye/Amy van Marken

Nytt äventyr i Kandia Pia Svenhard-Garde

Stjärnor Ebbe Linde

Dante och vi - eller en legend om två poeter Erik LindholmUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.