Karin Boyes liv och diktning V

Kallocain

På hösten det mörka året 1940 utkom Karin Boye`s mörkaste bok, den dystra framtidsprofetian "Kallocain". Hon övergav här lyriken som var hennes innersta språk och ersatte den med en stram, saklig prosastil, där samtidens diktaturer talade sitt befallande maktspråk. Bara i ögonblick tilläts ett annat språk tränga fram, ett språk bortom logiken, varmt och vegetativt. Framtidsromanen "Kallocain" kom att bli Karin Boye`s största litterära framgång. Den har översatts till ett stort antal språk och kommit att jämföras med andra dysopier av exempelvis Huxley, Orwell eller Bradbury.

Då jämt ett halvsekel passerat sedan "Kallocain" utkom har den femte delen av skriftserien "Karin Boye`s liv och diktning" koncentrerats kring denna roman. I essayer och kortare artiklar belyser här forskare och läsare romanens komplicerade problematik. Men i volymen finns också andra överraskningar - som Karin Boye på kinesiska!


INNEHÅLL:

Fem år för Karin Boye sällskapet Erik Lindholm

Död och liv i Karin Boyes Kallocain Helena Forsås-Scott

Två dikter av Karin Boye i engelsk översättning Charles Wadsworth

Karin Boyes tidsbild Artur Bethke (övers. Ingrid Malm)

På främmande språk Zoia Tchekova (ryska) Bita Babak (persiska) Ying Fung Cheung (kinesiska)
(OBS Dokumentet i denna presentation är mer omfattande än i boken).

Framtidsromanen Kallocain Bengt Davidsson

Symbolik Ulf Boye

Kallocain mångfaldigad Ulf BoyeUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.