Karin Boyes liv och diktning VI

Minnesskrift utgiven femtio år efter Karin Boyes död av Karin Boye Sällskapet

Karin Boye 1941-1991

Denna minnesbok utges femtio år efter Karin Boyes död. 1942 utkom "Minnen och studier", redigerad av Margit Abenius och Olof Lagercrantz. Den gav en intensiv bild av det korttidsminne som just då fanns. Men vad lever kvar idag, femtio år senare?

Denna nya minnesbok vill dels ge vittnesbörd om sådana minnen som just nu finns kvar hos människor som ännu lever och kan berätta om sina intryck av den levande Karin Boye. Men boken vill även tolka vad hon betytt för senare generationer, som bara mött henne genom hennes ord. Ett viktigt avsnitt, "Röster om Karin Boye", är skrivet av Karin Boye Sällskapets egna medlemmar.

Men därutöver finns här flera bidrag i form av essäer om hennes författarskap. Boken innehåller också ett antal uttryck för vad Karin Boye betytt för många svenska författare - från Johannes Edfelt till Ann Jäderlund.


INNEHÅLL:

Karin Boye, Korta möten Carl-Erik af Geijerstam

För Dig var alla ord djupt allvarliga Augstin Mannerheim

Att aldrig glömma Heidi von Born

Några minnesbilder Johannes Edfelt

Trädsymbolen i Karin Boyes lyrik Christer Leijonhielm

En liten historia om Dagmar Gårde och Karin Boye Pia Garde

Utdrag ur boken "Kavalkad" Alice Lyttkens

Karin Boye översatte Gladkov Sigvard Lindqvist

Till det ofärdigas lov Benkt-Erik Benktson

Om Karin Boye Ulla Sid

Röster om Karin Boye Enkätsvar

Rustad, rak och pansarsluten Barbro Dahlin

"Ett 30-tal" Kaj Björk

Kris Bengt Davidsson

Några ungdomsminnen av Agnes Löwing (nedtecknade av Ingrid Malm)

Organiskt och organiserat i Kallocain Boel Smedmark

Karin Boye - En livboj Siv Storå

Utdrag ur "Parnassen S:ta Clara" Harald Forss

Karin Boye Eva Ström

Närmare, starkare. Starkare, klarare Ann Jäderlund

Karin Boye SällskapetUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.