Karin Boyes liv och diktning VII

Minnesskrift utgiven vid Karin Boye Sällskapets 10-årsjubileum

Lagom till sällskapets 10-årsjubileum kommer den sjunde minnesskriften ut.

Den består av två avdelningar.

1. Tonsättarnas Karin Boye

Få diktare har lockat så många tonsättare som Karin Boye: mer än 300 kompositioner av 150 olika tonsättare.

Vi möter bl a Gunnar Edander med Lilla Boye, Anne-Li Lomaeus med visgruppen Kristall, vissångerskan Lena Ekman och huddingemusikern Hans-Ove Olsson med tonsättningar från de senaste åren. Många medlemmar och amatörer har inspirerats av Karins dikter. Framstående kompositörer som S Roger I Larsson och Kerstin Jeppsson har byggt upp större verk på Karins dikter. Den mest kände i raden är givetvis "den lysande sångdiktaren" Ture Rangström. Genom en enkät har vi fått kontakt med tonsättarna och presenterar kompositioner eller svar på frågan vad som inspirerat dem att just skriva musik till Karins dikter.

2. Karin Boye: Uppsatser, dikter, översättningar

Bland texterna finner vi Sigrid Undsets varma ord i samband med Karins död, ett intressant brevfynd med Karins brev från Berlin 1932 till f d svägerskan Ann Björk, Erik Hjalmar Linders förtjusning över mötet med Karin på 30-talet för att nämna några. Bland aktuella händelser kan nämnas den uppmärksamhet Karins liv och diktning fick i samband med kungaparets besök i Huddinge.


INNEHÅLL:

Tonsättarnas Karin Boye

Tonsättarnas röster om Karin Boye Rune Tideholm

Musiken till "Lilla Boye" Gunnar Edander

Att tonsätta dikter Hans Ove Olsson

Tack Karin Anne-Li Lomaeus

"Ingen stund är såsom denna" Per-Erik Styf

Den okända Av Lena Ekman

Karin Boye med rytmisk populärmusik Per Anders Sundbaum

Lidelse, kött och blod Hans-Erik Dahlgren

Trubadurens möte med Karin Bernt Törnblom

Jag fastnade för "Önskan" Thomas Allander

Brinnande ljus Tonsatt av Kristina Björklund

Melodier födda under ensliga vandringar i naturen Nils Birgersson

Kärlekens bildspråk: Kring blonda morgon och Karin Boye S Roger I Larsson

"Läser dikten ... lyssnar på budskapet" Birgitta Hylin

Amatör eller? Sven Sörensen

"Jag vill möta" Kerstin Jeppsson

Aftonbön Tonsatt av Margit Edling

Aftonbön Komponerad av Torsten Rantzén

En lysande sångdiktare Ture Rangström

Karin Boye: Uppsatser, dikter, översättningar

Ett brev från Karin till Ann Björk Kommentar Björn Julén

Drottning Silvia får bokgåvor av Ulf Boye

Sigrid Undset och Karin Boye Utdrag ur Björn Fontanders bok Undset, Hamsun och kriget

Ett sommarminne från 1926 Berättat av Gertrud Carlstedt

Två dikter av Karin Boye I holländsk översättning av Amy van Marken

Till doktor Wahlström En dikt av Karin Boye

"Karin Boye är oförglömlig" Ur Erik Hjalmar Linders bok Mitt levande förflutna

Företal till det hungriga ögat Björn Julén

Helena KallenbäckUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.