Karin Boyes liv och diktning VIII


Läs i denna minnesskrift

om Karin Boyes död och händelserna kring dödsfallet så som de skildras i Ulf Boyes dagboksanteckningar
om en tillbakablick på denna händelse vid en minnesstund anordnad av Alingsås humanistiska förbund 1994
om Karins liv som omtyckt lärare i Motala som en elev, Margareta Köhler, minns den
om de brev som växlats mellan Karin och herrarna Bonnier sedan förlaget nu öppnat sitt arkiv för sällskapets medlemmar och allmänheten


INNEHÅLL:

NÄR KARIN BOYE SLUTADE SIN BANA
 Ulf Boye

EN MINNESSTUND I ALINGSÅS 1994
 Byggt på ett anförande av Birgitta Schill

KARIN BOYE: POUR L'AMOUR del'arbe - Trädet

KARIN BOYE OCH "RYSSLANDSRESAN 1928"
 Martin Nag Översättning från norskan av Björn Julén

TILL MORFAR
 Ur Morfarsboken av Karin Boye

EN PIGG 90-ÅRING

KARIN OMTYCKT SOM LÄRARE I MOTALA
 Margareta Köhler berättar om Karin för Ulf Boye och Ingrid Malm. Nedtecknat av Ingrid Malm

EN GAMMAL DRÖM FÖRVERKLIGAD
 Text Ingrid Malm och Bengt Davidsson Foto May Mehlin

"KRISTALLEN DEN FINA"
 Musikgruppen Kristall

BONNIERS FÖRLAG ÖPPNAR SITT ARKIV
 Studier i arkivet och en presentation av Bengt Davidsson

NYA MEDLEMMAR

KARINDIKTER UPPÅT VÄGGARNA
 Poesi på Sjödalstorget i HuddingeUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.