Karin Boyes liv och diktning IX


Läs i denna minnesskrift

om aktuell forskning kring Karins insatser i Clarté av Örjan Svedberg
om bilder ur Karin Boyes brev. Ur en uppsats av Paulina Helgeson, som undersöker Karins brev för deras egenvärde, ej för att spegla andras brev i första hand.
om den religiösa frågan i Karins lyrik. Underligt nog har ingen svensk litteraturvetare ägnat någon inträngande analys av detta ämne. En sådan presenteras här av den franska forskaren Caroline Chevallier i en licentiatavhandling.
om den lilla åttaåriga kinesflickan Puh-li, som Karin skriver om i debutromanen Astarte. Hon utsattes för 30-talet för grymt barnarbete, en fråga som är lika aktuell idag. I uppsatsen av Kaj och Claude Björk kommer Clarté in i sammanhanget, som författarna utvidgar med bilder från den tidens Kina.
om Karin som märkligt skicklig översättare. En sida i Karins rika register som sakkunnigt blir belyst i en uppsats av Sybille Didon, bosatt i Tullinge.
om ett framträdande Karin gör i Alingsås i februari 1941, troligtvis sitt sista. Det är en charmig tidsbild som Per Eli Sandén fångat upp.
om att Sällskapet får 2400 besök per dygn på sin hemsida. En fantastisk siffra! Detta och mycket mer intressant om Karin Boye på Internet kan vi läsa om i May och Hans Mehlins sammanfattning av sitt enastående arbete med Internet.
om vår nye trubadur Emil Lundahl.


INNEHÅLL:

KARIN BOYE OCH CLARTÉ
 Örjan Svedberg

BILDER UR KARIN BOYES BREV
 Ur en uppsats av Paulina Helgeson

DEN RELIGIÖSA FRÅGAN I KARIN BOYES LYRIK
 Caroline Chevallier

KARIN BOYE OCH KINA
 Kaj och Claude Björk

KARIN BOYE SOM LITTERATURENS LILLA PIGA
ELLER OM ÖVERSÄTTANDETS ÄDLA KONST
 Sybil Didon

KARIN BOYES SISTA OFFENTLIGA FRAMTRÄDANDE
 Per Eli Sandén

KARIN BOYE PÅ INTERNET
 May och Hans Mehlin

VÅR NYASTE TRUBADUR EMIL LUNDAHLUpphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.