Vi besöker

Karin Boye-rummet

i Huddinge kommunalhus

Till vår stora glädje blev vår dröm att iordningställa ett Karin Boye rum möjlig, tack vare att Huddinge Kommun ställde lokaler till vårt förfogande i samband med sällskapets 10-års jubileum.

Klicka på någon av bilderna ovan, eller på någon av de med blått angivna vyerna i ritningen nedan. Det finns även en quicktime VR presentation med centrumpunkt angiven med rött nedan.


Upphovsrätt © (1996)
Bild och text: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto och text.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.