Denna teckning återfanns på baksidan av Karins skisser till hennes ex libris.