Leif och Sif Björk har skänkt några fina akvareller av konstnärinnan Eva Jancke Björk, Leifs mor. (Leif Björk var tidigare gift med Karin Boye.) Under en av tavlorna står en skulptur, utförd och skänkt av Leif Björks son, Jan Erik.