Karin Boye Sällskapets styrelse 2018:


(Styrelsens ordförandeklubba är hämtad från den Boyeska villaträdgården, Björkebo, i Huddinge)

Ledamöter:

Yvonne Philipsson
Ordförande

Margareta Hedström
Vice ordförande

Jan Forsell
Sekreterare, Kassör

Barbro Abrahamsson
Pia Berkman
Charlotte Högman
Lena Jönsson
Sven NicklassonSenast uppdaterad 2018-06

Upphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet
Foto: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet 1989-1999.