Nedanstående dikt är en hyllningsdikt till Karin Boye skriven av Erik Lindholm, bildare av Karin Boye Sällskapet och dess förste ordförande, till Sällskapets 20 års firande den 11 november 2003.

Till Karin Boyes minne

(av Erik Lindholm)


Var hälsad Karin Boyes diktskatt.
Ständigt bärs den i hjärta och sinne. Dikten tänder ljus i eviga mörkers natt. Det är orden som lagras i ens minne. Var hälsad Karin Boyes diktskatt. De finaste orden ligger i dess lyra. De ville oss bygga ett skimrande palats. Där det goda skulle leda och styra. Var därför hälsad i Karin Boyes värld. För trädets skull och stjärnornas tröst. Sjung upp i Karin Boyes lyriska färd. Den är som livets högsta sinnrika röst. Sjung upp i Karin Boyes lyriska färd. Den är som livets högsta sinnrika röst.

Upphovsrätt © (2003)
Erik Lindholm

Publicerat med tillstånd av:
Erik Lindholm