Den stora skaran

De ha vunnit.  De vila.  Hur deras kronor lysa.
Deras långa, långa vila har intet slut.
De ha smakat mörkret.  De ha druckit döden.
Deras ord var evigt: "Amen!"
Deras trofaste Gud
i den hårda natten band deras ärekrans.
Dess namn är mer än glädje.
Dess namn är livets djupa tapperhet.

De ha vunnit.  De vila.  Hur deras kronor lysa.
Må vi härda ut.  Se, livet är icke långt.
Må vi minnas vilan.  Må vi minnas kronan.
Må vi minnas lösensordet.
I en karg himmels trygd
är vår sista boning redd och vår fasta borg.
Dess namn är mer än glädje.
Dess namn är livets djupa tapperhet.

Ur diktsamlingen "Gömda land".

David McDuff har översatt denna dikt till engelska.

Willi Grigor har översatt denna dikt till tyska.
Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus