För den stora förödmjukelsens timme

För den stora förödmjukelsens timme vill jag också tacka,
timmen då man ser att man är naken
och utan en grumlande rest av stolthet
låter sig ordnas in
som ett dammkorn i strimman av förunderliga världar --
förunderligt allt, förunderligt hälsan och livet,
förunderligt tak, bröd och vatten,
och mer än annat förunderligt den oförtjänta nåden
av en människas evigt upprättande tillit.Anmärkning i Bonniers Förlags utgåva från 1955:
För den stora förödmjukelsens timme. Morgonbris 1934, nr 8.
Pontus Bohman, Radiotjänst, meddelar, att då författarinnan 1939 själv föredrog dikten i radio, läste hon i sista raden "upprättande tillit" och förklarade på förfrågan att originalupplagans "upprättande" var tryckfel. I omtrycket "Dikter" kvarstår tryckfelet. I Morgonbris står riktigt: upprättande.Ur diktsamlingen "För trädets skull".

Det finns en inspelning där Karin Boye läser denna dikt.

David McDuff har översatt denna dikt till engelska.

Caroline Chevallier har översatt denna dikt till franska.


Upphovsrätt © (1996)
Karin Boyes lyrik: Ulf Boye
Layout och presentation: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
Ulf Boye, innehavare av upphovsrätten till Karin Boyes lyrik.


Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus