Strofer

  1.

Skönast utsikt ha de ställen, som det svårast var att hinna.
Allra kärast blir den mänska, som det kostat mest att finna.

  6. 

Lycklig den, vars blick får möta namnlös fägring från det höga! 
Dubbelt lycklig den, som sedan mäktar vända bort sitt öga 
för att utan bitterhet sin givna väg mot mörkret gå, 
eller, om så honom unnas, nya syner i det blå!

  8.

I den ofruktbara öknen skall den rike skatter finna,
men om guld från himlen regnar, kan en fattig intet vinna.
Vad du icke själv re'n äger, kan du ej av andra få.
Upptäck därför andens riken - världen skall du se'n förstå.



Ur Gamla versar



Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus