Vi som inte vågar se

De få som vågade vara
-- välsignade de! --
stympas och dödas om igen
av oss som inte vågar se.

Mörknade ikoner
av lika och samma mått
hänger de levandes, de brinnandes bilder
trångt bland mycket smått.

Århundraden har slätat
deras sällsamma drag,
som vi nu flitigt slätar
dag efter dag.

Vi filar och förskönar
så gott vi kan och vet,
tills inget skiljer ande mer
från välanständighet.

De unga går och söker
elden som brann.
De går med tomma ögon,
som ingenting fann.

Allt måste de lida om igen.
Stackare de!
Vi spillde de heligas vinning -- vi,
som inte vågade se.

Ur diktsamlingen "De sju dödssynderna".

David McDuff har översatt denna dikt till engelska.
Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus