Karin Boyes Födelsehus

Vasaplatsen 11 i Göteborg
Upphovsrätt © (1996)
Bild: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.