Om www.karinboye.se

Karin Boye Sällskapet presenterade som första litterära sällskap i Sverige sin författarinna på Internet redan i januari 1995. Här kan du läsa mer om och kring denna website.