Skulpturen
Författarinnan Karin Boye

av

Ylva Lindgren och Jan-Erik Björk

Skulpturen har gjorts under våren och sommaren 2000 och är utförd i naturlig skala. Den har modellerats fram i lera, där Ylva och Jan-Erik utgått från fotografier av Karin Boye. Det exemplar som har en permanent placering vid Stockholms universitet, har gjutits i bronslegering.

Skulptörerna söker gestalta och levandegöra Karin Boye som diktarinna. På skulpturens ryggsida finns strofer från hennes dikt "Trädet" ingraverad. "Just denna dikt har hjälpt oss under arbetet" säger skulptörerna.

Konstnärerna berättar om verkets tillkomst:

"Man kan undra hur två skulptörer väljer att samsas om att göra en skulptur!
- Jag kan bara säga att Jan-Erik har varit mycket snäll.
Skämt åsido har vi alltid kommit bra överens och vi var helt klara över att vi ville göra diktarinnan Karin Boye. För att ge mer uttryck åt detta valde vi att få med Karin Boyes händer."

Jan-Erik är son till Leif Björk som var gift med Karin Boye 1929-1931. Hans farmor Eva-Jancke Björk inspirerade hans konstintresse i unga år. I maj 1993 ställde Jan-Erik ut sin skulptur "Selma Lagerlöf som ung författarinna" på Galleri Terseus. Karin Boyes bror Ulf Boye besökte utställningen och undrade om inte Karin Boye vore ett bra motiv. Det kom att dröja 7 år innan detta blev verklighet.

Ylva och Jan-Erik beskriver hur skulpturarbetet utförts: "Vi har utgått från fotografier tagna från olika åldrar i Karins Boyes liv och format skulpturen i mjuk lera - från grova drag till alla detaljer som behövs för att lyfta fram karaktär och personlighet. Detta arbete har varit det mest krävande - särskilt som det handlar om att i tre dimensioner göra skulpturen intressant från alla vinklar."

"Det andra steget var att ta fram en negativ form av den skulptur som modellerats i lera - följd av en första avgjutning i gips som därefter retuscherades innan den sista formen togs fram. Slutligen gjöts den skulptur som nu står på Stockholms universitet.

Under arbetets gång har vi läst Karin Boyes dikter och böcker om hennes liv - bland annat hur hon uppfattades till sätt och utseende av elever vid Viggbyholmsskolan.

Vår starkaste upplevelse var när vi gick in på Karin Boye Sällskapets hemsida och för första gången hörde Karin Boyes egen röst.

Då kände vi verkligen att vi var på rätt väg i skulpturarbetet."

Trädet

När min dörr är stängd och min lampa släckt
och jag sitter svept i skymningens andedräkt,
då känner jag runtomkring mig röras
grenar, ett träds grenar.

I mitt rum, där ingen annan bor,
breder trädet ut en skugga så mjuk som flor.
Det lever tyst, det växer väl,
det blir vad en okänd menar.

Någon andemakt, någon hemlig makt
har i trädets gömda rötter sin vilja lagt.
Jag är rädd ibland och frågar ängsligt:
Är vi så säkert vänner?

Men det lever lugnt, och det växer still,
och jag vet inte vart det strävar och vart det vill.
Det är ljuvt och trolskt att bo så nära
en som man inte känner...

Ur diktsamlingen "Gömda land".

Skulpturen som invigdes den 26:e oktober 2000 är placerad i huvudbiblioteket på Stockholms Universitet.

En gjutning i vit marmorgips av huvudet är placerat i Karin Boye rummet, Huddinge.


Upphovsrätt © (2001)
Bild, statyn SU: Jan-Erik Björk och Ylva Lindgren

Bild, byst Karin Boye-rummet: May och Hans Mehlin
Text: Ylva Lindgren och Jan-Erik Björk

Publicerat med tillstånd av:
Jan-Erik Björk och Ylva Lindgren, foto.
May och Hans Mehlin, foto.
Ylva Lindgren och Jan-Erik Björk, text.
Hans Mehlin, ordförande i Karin Boye Sällskapet.