Widgets

 

Nu kan du få "Dagens dikt" av Karin Boye på din egen hemsida eller blog! Genom att klistra in nedanstående kod kommer du få en liten ruta, en widget, med en Karin boye dikt varje dag. Det finns tre alternativ:

1. Iframe

Om du har en egen hemsida, eller har kontroll över html koden fullt ut och får infoga iframes, kan du använda denna kod:

<iframe
src="https://karinboye.se/widget/dikt-iframe.php"
name="boye"
width="300"
height="320"
marginwidth="0"
marginheight="0"
frameborder="0"
scrolling="no"></iframe>

Rutan kommer att se ut så här:

 

2. Bild med imagemap

På vissa bloggar tillåts inte Javascript i koderna. Du kan då istället använda denna kod:

<map name="boye">
<area shape="rect" coords="5,235,250,255" href="https://karinboye.se/widget/dikt-redirect.php"
target ="_blank" />
<area shape="rect" coords="5,255,250,275" href="https://karinboye.se/widget/dikt-grab.shtml"
target ="_blank" />
<area shape="default" nohref />
</map>
<img src="https://karinboye.se/widget/widget-daily.gif" alt="Karin Boye Dikter"
width="300" height="300" usemap="#boye" border="0"/>

Rutan kommer att se ut så här:

 

Karin Boye Dikter

 

3. Bild utan imagemap

På vissa bloggar tillåts inte ens imagemaps. Du kan då istället använda denna kod:

<a href="https://karinboye.se/widget/dikt-redirect.php">
<img src="https://karinboye.se/widget/widget-daily-nomap.gif" alt="Karin Boye Dikter"
width="300" height="300" border="0"/>
</a>

Denna fungerar på exempelvis Facebook och Blogger.

Rutan kommer att se ut så här:

Karin Boye Dikter