Tonsättningar

Nedanstående tabell är ursprungligen hämtad ur "Karin Boyes Liv och Diktning IV" som sammanställer registrerade tonsättningar fram till år 1988. Därefter är den kompletterad med uppgifter från tonsättarna själva och andra vänliga personer som skickar uppgifter till oss.

Se även "Tonsättarnas Karin Boye" i "Karin Boyes Liv och Diktning VII"

 

Kompositör Tonsatt dikt
Adolfsson Eiderfors, Ann

Önska Dig inget som andra har fått
(ur Sånger om Ödet)

Allander, Thomas Önskan
Alldal, Per Gunnar En målares önskan
Almkvisth, ​Alwar Vårens Väntan
Andersson, Magnus Varför
Atterhall, Staffan Varför
Bergman, Erik Du är min renaste
Birgersson, Nils Ja visst gör det ont
- " - Visa
Biro, Janos Jul 1939
- " - Blomma bitterhet
- " - Straffängeln talar
- " - Efter döden
- " - Aftonbön
- " - I rörelse
- " - Vi som inte vågar se
- " - Myrvandrare
- " - Du bleka, höga höst
- " - Klockspelet
- " - De båda ätterna
- " - Jag är född i en stad
- " - Mogen som en frukt
Björklund, Staffan Åtta sånger
Bottane, Ann-Charlotte Idyll
Börtz, Daniel För den stora förödmjukelsen
Carlson, Stefan I rörelse
Crantz, Eskil Sköldmön
- " - Stjärnornas tröst
- " - En målares önskan
Dahlén, Sven Olle Din värme
- " - Där slagrutan sänker sig
- " - Jag vill möta...
- " - Så drivs vi
- " - Tillägnan
- " - Vi sömniga barn
- " - Till någon som är mycket ung
- " - Stjärnan
Dahlgren, Eva Charlotte Blomman bitterhet
Dahlgren, Hans Erik Tre sånger
Deak, Csaba Morgon
- " - Till någon som är mycket ung
- " - Svalorna
Dunsö, Karin Ingalill Önskan
Edander, Gunnar De lugna stegen...
- " - Du är min renaste...
- " - Jag vill möta...
- " - Munnarna
- " - O en klinga
-" - Stjärnsång
-" - En liten vårvisa
-" - En gammal gård
-" - Lille Lasse
-" - Flugan
-" - Tiden går
-" - Dåraktig är du
-" - Midsommardans
-" - O, du natt
-" - Farväl
-" - Stanna
-" - Till Eyvor
-" - Aftonglöd
-" - Blommans höstsång
-" - Sakta vi glida
-" - Drömslottet
-" - Lyckan
-" - Greta leker
-" - Skapta för varandra
-" - De möttes en afton
-" - Hemlängtan
-" - Sommardag
-" - Avfärden
-" - Morgonstjärnan
-" - Solar
-" - Ja visst gör det ont
-" - Morgon
-" - I rörelse
-" - Du är fröet
-" - Önskan
-" - Stjärnsång
Edling, Margit Aftonbön
Egerbladh, Berndt Från en stygg flicka
- " - Allt allt jag ägde
- " - Evighet
- " - Ja visst gör det ont
- " - Bål
- " - Jag vill gärna...
- " - I rörelse
- " - Morgon
- " - Torkel Tyre
- " - Nu vet jag
- " - Stjärnorna växer om våren
- " - Du är min renaste tröst
- " - Till skuggan av en verklighet
Ehrenpreis I mörkret
Ekholm-Brundin, Gertrud Aftonbön
Eklund, Hans Från en stygg flicka
Eklöf, Ejnar Aftonbön
Ekberg, Amanda - Quartet Allting Rymmer Du
- " - En målares Önskan
- " - Hur kan jag säga
- " - Jag ser min hand
- " - Ikväll har himlen ingen skrud
Ekman, Lena Margareta Lätta liljeklockor
Ekman, Lena Hur kan förtröstan leva?
- " - Du är min renaste tröst
- " - Vårvisa
- " - Den okända
- " - Till skuggan av en verklighet
- " - Den vägen är smal
- " - Kunskap
- " - En stillhet vidgades
- " - Munnarna
- " - Bekännelse
- " - Du ska tacka dina gudar
- " - I mörkret
- " - Unga viljor viner
Eriksson, Per Artur Ja visst gör det ont
Eriksson, Anders Erland Kvällsstilla
- " - Vägen hem
Eriksson, Anita Marianne Bekännelse
- " - De lugna stegen
- " - Där slagrutan sänker
- " - I rörelse
- " - En målares önskan
Eriksson, Tove Ja visst gör det ont
Fleischner, Adolf Koral
Forsberg, Roland Aftonbön
- " - Förklaring
Forslund, Anders I rörelse
- " - Sköldmön
Gavizzi, Lena Tillägnan (nr 14)
Gjerström, Björn Förklaring
- " - Hur kan jag säga
Grafström, Gustaf Stjärnornas tröst
Granbacka, Kenth Sommardag
Gröpli, Lillian Sköldmön
Gustafsson, Gudmar Aftonbön
- " - I rörelse
- " - I mörkret
- " - Kvällsstilla
Hammarlund, Jan De dödsdömda
- " - Många röster talar
Holmberg, Peter Ja visst gör det ont
Holmgren, Claes Kvällstilla
- " - Vart ord av dig
- " - Till dig
Holmgren-Lomaeus, Anne-Li Förklaring
- " - Morgon
- " - Vägen hem
- " - Önskan
- " - I kväll har himlen ingen skrud
- " - Du ska tacka
- " - Kvällstilla
- " - Evighet
- " - Aftonbön
- " - Rättesnöre
- " - Stjärnorna växer om våren
- " - Du är fröet
- " - Jag vill möta
Holmström Kvällstilla
Hylin, Birgitta Från en stygg flicka
- " - Önskan
- " - Morgon
Hägg, Göran M I rörelse
Jakobsson, Fredrik Förklaring
- " - Trollbunden
Jeppsson, Kerstin Fem sånger
- " - Sköldmön
- " - Jag vill möta...
- " - Förklaring
- " - Du är min själs uppståndelse
- " - Allting rymmer du
- " - I rörelse
- " - Vägen hem
- " - Källvattnet
- " - Aftonbön
- " - Önskan
- " - Till Dig
- " - Du är min renaste tröst
- " - De mörka änglarna
Kallstenius, Edvin Nu är den väldiga väntans...
- " - Knoppningsdikt i kvinnodikt
Karlberg, Krister Orvin Trollbunden
Killengren, Christian Du är fröet
Kierasinsky, Wlodzimierz Önskan
Klockar, Anna Karin Från en stygg flicka
- " - Hur kan jag säga
- " - Till dig
Kusamo, Kari Miko Du är min själs uppståndelse
- " - Hur kan jag säga
Kähler, Andreas Peer Tre sånger av KB
Langborn, Torbjörn De sju dödssynderna
Larsson, Roger Blonda morgon
- " - Sånger t. text av KB
- " - Margit Hanel in memorian
Lidholm, Ingvar Cantata
- " - Trollbunden
Liefwendal, Kåge K. Ja visst gör det ont
Lindholm, Magnus Keneth Trollbunden
Lundin, Morgan Vårens väntan
Lundkvist, Per Vart ord av dig
Lundmark, Arne I rörelse
Lönnå, Kjell och Egerbladh Från en stygg flicka
- " - Jag vill gärna
- " - Allt jag ägde
Madius, Mario Ovidiu I kväll har himlen ingen skrud
- " - Önskan
- " - I mörkret
- " - Det bästa
- " - Stjärnorna
- " - I rörelse
- " - Aftonbön
- " - Moln
- " - Varför
- " - Ja visst gör det ont
- " - Kvällstilla
- " - Jag vill möta
- " - Du ska tacka
- " - Källvattnet
- " - Du är fröet
- " - Nya vägar
- " - Vårvisa
Malmström, Arne Från en stygg flicka
Mattson, Karl-Erik Torkel tyre
- " - Stjärnorna
- " - Från en stygg flicka
- " - Trollbunden
- " - Nattskärran
- " - Morgon
- " - Evighet
- " - I rörelse
- " - Unga viljor viner
- " - Vägen hem
- " - Så drivs vi
- " - En målares önskan
- " - Bål
- " - Sköldmön
- " - Efter döden
- " - Ja visst gör det ont
- " - Gräsets sång
Melander, Sven Jag har frågat en...
Necksten, Gärt Bertil Aftonbön
Nordberg, Karin Vårvisa
- " - I rörelse
Nordqvist, Gustaf Aftonbön
Pejler, Johan
Önskan
Pergament, Moses De sju dödssynderna
- " - Pietre le
- " - Unga viljor växer om våren
Persson, Ingalill Önskan
Petzén, Stefan I rörelse
Puls, Malin Önskan
- " - Troner och folk och städer
- " - Till någon som är mycker ung
- " - Trollbunden
- " - Gräsets sång
- " - Jag vill möta
- " - Vandraren
- " - Aftonbön
Rangström, Ture Sköldmön
- " - Stjärnornas tröst
- " - Väl den som inga gudar har
- " - Brinnande ljus
- " - Summerday
- " - Valkyrian
- " - Sköld och svärd
Rantzén, Torsten Aftonbön
Raymond, Terese Trollbunden
- " - Stjärnorna
- " - Sköldmön
- " - I mörkret
- " - Från en stygg flicka
- " - I rörelse
- " - Javisst gör det ont
- " - Den vägen är smal
- " - Många röster talar
- " - Hur kan jag säga...
Runbäck, Albert Julius Aftonbön
Saxe, Ole Nu vet jag
- " - Den stunden
- " - Ingenstans
- " - Morgon
- " - Du är fröet
- " - Kunde jag följa
- " - Trollbunden
- " - Ängslan
- " - Du är min renaste tröst
- " - Evighet
- " - Hemlös
- " - (Ja visst gör det ont) När knoppar brister
- " - Till skönheten
- " - Aftonbön
- " - Du ska tacka
- " - Den vägen är smal
- " - Det bästa
- " - Oskadd
- " - Till en vän
- " - Önskan
- " - Över dom som stupat i förtid
Schultz Allt som är spritt och delat
Schultz, Irma För den stora förödmjukelsens timme
- " - Du skall tacka
Schönberg, Stig Gustav Trädet under jorden
- " - Ja visst gör det ont
- " - Den stunden
- " - Kerub
- " - Salig längtan
- " - Kunskap
- " - Fragment (Alkman)
- " - Havsbön
- " - Evighet
Sjöqvist, Inge Fyra dikter
Sevåg, Øystein och Torget, Benedicte Många röster talar
- " - Från en stygg flicka
- " - Allt, allt jag ägde
- " - I mörkret
- " - Torkel Tyre
- " - Ja visst gör det ont
- " - Porten
- " - I rörelse
- " - Bål
- " - Nya vägar
- " - Världen hjärta
- " - Havet
- " - Kvällsstilla
Skoog, Paul Aftonbön
Stam, Fredrik Stjärnornas tröst
Stintzing, Torgny Till sömnen
Strand, Leif Vägen Hem
- " - I mörkret
- " - Blonda morgon
- " - Nattskärran
- " - Ja visst gör det ont
- " - Vårvisa
- " - Till skuggan av en verklighet
- " - Du är min renaste tröst
- " - Barfrost
- " - Det bästa
- " - Av Tvång
- " - En målaren önskan
- " - Det namnlösa
- " - I rörelse
Strömberg, Ruth Ja visst gör det ont
- " - Vårvisa
- " - Vårens väntan
- " - Önskan
- " - Till någon som är mycket ung
- " - Aftonbön
- " - Via media
Styf, Per Erik Ingen stund är liksom denna
- " - Ja visst gör det ont
Sundbaum, Per Anders I rörelse
- " - Vårvisa
- " - Ja visst gör det ont
Svenonius, Björn Ja visst gör det ont
Säversten, John Edvard Önskan
Tesdahl, Kristin Kvällsbön
Thornberg, Ralf Ja, visst gör det ont
- " - Morgon
- " - Du är min renaste tröst
- " - Hur kan jag säga
- " - Jag vill (gärna stå...)
- " - Från en stygg flicka
- " - Källvattnet
- " - Efter döden
- " - I mörkret
Thunell, Marianne Idea
Torgersson, Katarina Ja, visst gör det ont
- " - Önskan
- " - Du är min renaste tröst
- " - Du ska tacka...
- " - Till någon som är mycket ung
- " - Jag vill möta...
- " - Från en stygg flicka
- " - Så drivs vi...
- " - Vårvisa
- " - Stjärnorna
- " - Allt. allt jag ägde
- " - Jag vill gärna stå...
- " - Till dig
- " - Hur kan jag säga...
- " - En målares önskan
Torget, Benedicte och Sevåg, Øystein Många röster talar
- " - Från en stygg flicka
- " - Allt, allt jag ägde
- " - I mörkret
- " - Torkel Tyre
- " - Ja visst gör det ont
- " - Porten
- " - I rörelse
- " - Bål
- " - Nya vägar
- " - Världen hjärta
- " - Havet
- " - Kvällsstilla
Vaishnavi, Ragnhild Berg Från en stygg flicka
- " - På botten av tingen
- " - Du är min renaste tröst
- " - Javisst gör det ont
Wallgren, Jan Svalorna
- " - Nattens djupa violoncell
- " - Till någon som är mycket ung
- " - I rörelse
- " - Aftonbön
Vater, Jürgen I rörelse
Wellander, Sven Jag har frågat en stjärna
Westling, Kjell Du ska tacka dina gudar
Widestrand, Olle Väl den som inga gudar har
Wieslander, Ingvar Kunde jag följa dig
- " - Moln
- " - En stillhet vidgades
- " - Sinfonica ecloga
Wilczkowski, Gabriel Ja visst gör det ont
- " - Hur kan jag säga …
- " - Aftonbön
Wirén, Dag Tre dikter om havet
Volle, Bjarne Sommardag
Åhl, Helga Josefin Aftonbön
- " - Det bästa som vi äga
- " - I rörelse
- " - Ja visst gör det ont
Åkesson, Simon I rörelse
Schönberg, Stig G Ja visst gör det ont
- " - Den stunden
- " - Kerub
- " - Salig längtan
- " - Kunskap
- " - Fragment (Alkman)
- " - Havsbön
- " - Evighet
Östlund, Urban Hemlös
- " - Bed om ett
- " - Från en stygg flicka
- " - En stillhet vidgades

 

Senast uppdaterad 2016-12


Upphovsrätt © (1996)
Text: Ulf Boye

Publicerat med tillstånd av:
Ulf Boye, författare och innehavare av upphovsrätt.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.