FRAMTIDSROMANEN KALLOCAIN

av BENGT DAVIDSSON


En presentation och ett försök till analys, delvis i jämförelse med ett par andra framtidsromaner.


Framtiden är här, brukar man ibland säga, för att väcka uppmärksamhet och för att ge perspektiv på tillvaron. När det gäller Orwells 1984 har vi redan upplevt den framtid, som skildras, men i Kallocain och Huxleys Du sköna nya värld är framtiden fortfarande framför oss. I Kallocain skildras en framtid från 2000-talet och i Huxleys bok 600 år framåt i tiden.

KALLOCAIN

Författare till boken uppges Leo Kall vara, som skriver efter en 20-årig fångenskap i Universalstaten. Han skildrar sitt liv med hustru och tre barn som kemist i Kemistaden 4 i Världsstaten.

Leo hade förut levt i ett barnlöst äktenskap - vilket då givetvis upplöstes, liksom många äktenskap upplöstes sedan barnen växt upp, så att nya kullar skulle kunna ställas till Statens förfogande. De ständiga krigen med Universalstaten förbrukade ju många människor, så att det var en ständig brist på soldater.

Familjen Kall hade en familjekväll - normalt var de upptagna av polis- eller militärtjänst. Sonen Ossu åtta år hade permission för kvällen från barnlägret, där man sköt med barnpistol och kastade små "handgranater". De små döttrarna hade kommit upp från barnvåningen och berättade om hur man lekt i den stora leklådan, där man kunde fälla bomber, skjuta med fartygskanoner och leka med torpedbåtar. Familjen disponerade en standardvåning på två rum och fick maten från husköket liksom alla andra. Leo och hustrun Linda bar liksom alla andra uniformer för arbete, fritid och polistjänst. Leo hyste något så gammalmodigt romantiskt som "kärlek" till den starka och kloka hustrun, men oroades av något gåtfullt och hemlighetsfullt hos henne. Detta bortsett från att det var varje människas skyldighet att ange även sin make, om man misstänkte brott mot Statens reglemente.

Statens kontroll över individen omfattade givetvis ständig övervakning genom "polisögon" och "polisöron", men där sådana tekniska apparater inte fanns, som ex i hissar, undvek man givetvis att tala med någon för att inte bli misstänkt. I hemmet fanns alltid ett hembiträde vid familjekvällar med skyldighet att rapportera varje veckoslut och med plikt att öppna brev och läsa dem.

Staten hade alltså byggt upp ett fullständigt kontrollnät, som gjorde det möjligt att få veta om någon begått en olaglig handling eller kunde misstänkas för detta. Men man hade ingen kontroll över människans tankar! Som Leo själv uttryckte det: Tankar, känslor och ord föds ur våra tankar. Då är de ju inte den enskildes sak utan Statens. Därigenom kan ju brottsliga handlingar förhindras. Leos triumf var att han hade uppfunnit en sanningsdrog - Kallocain. Sprutade man in denna drog skulle människan tvingas avslöja sanningen. Därmed skulle inte längre individernas tankar vara oåtkomliga för Staten.

Så börjar den spännande - ja, faktiskt spännande- historien om, hur Leo får fortsätta sina experiment med människor och vart det leder. Försökspersonerna kom från Frivilliga offertjänsten. Det var från början ungdomar, som på ungdomsläger inspirerats att bringa Staten det största offret - sig själva. Leo hade anledning att snabbt reagera mot att han fick allt för begagnade och skadade försökspersoner. Experimenten krävde färskare material. Första försöket gjordes med nr 135, som överraskande för Leo och hans chef Rissen berättade - med hjälp av kallocainet - att han skämdes för, att den underbara offervilja han kände när han anmälde sig, försvunnit. Det var ingen glans över tjänsten och egentligen var han rädd och ville slippa att offra sig. Leo kom omedvetet att avundas 135 den entusiasm denne en gång känt och skämdes över experimenten.

Man gjorde ett stort experiment. Tio gifta skulle komma hem och berätta att de sysslat med spionage. Det var en lögn, men man ville prova drogen på hur makarna reagerade. Mycket riktigt anmälde nio av dem sina makar till polisen för "spionbrottet". Den tionde fick frågan varför hon inte anmält sin man. Det fanns inget att ange honom för, blev svaret. Efter sprutan berättade hon, att hon varit rädd för sin man. Men han hade visat att han inte var rädd för henne. Han vågade berätta. Detta förtroende var för henne det enda viktiga. Efteråt lät Rissen undslippa sig att kvinnan visat ett förtroende, grodden till en ny gemenskap, sånt som förekom förr - i det gamla samhället. Leo visste att en sådan gemenskap inte var tillåten nu, men fick något att fundera över.

Leo fick ännu mer att fundera över. Under fortsatta förhör med drogade träffade man på personer, som varit med vid möten där man tigit tillsammans, någon hade lagt fram en kniv som en symbolhandling. Andra berättade om någon underlig sekt som fanns i öknen mellan de två världsrikena. En stor ledare talade flera om, som hette Reo och levat en gång. Många människor hade något gemensamt. En livshållning, ett sätt att leva, som stred mot Statens intressen. Rissen gav små antydningar om respekt för denna nya livsstil.

Leo hade framkastat, att när kallocainet kunde avslöja människors innersta tankar, behövdes det en lag om statsfientligt sinnelag och han fick medverka till att denna lag stiftades.

Men han hade också personliga bekymmer. Han hade länge misstänkt Linda för att ha ett förhållande med Rissen. När han frågade henne, svarade hon nej. Han blev inte kvitt sin tvivel, utan sprutade med våld kallocainet i hennes arm. Då och senare berättade hon, hur hon känt att hennes barn är individer, inte Statens robotar. Hon sade att de båda sökt något mer hos varandra, än de kunnat ge. Rädsla, misstänksamhet, osäkerhet och Statens indoktrinering hade hindrat dem. Linda frågade om Leo trodde att det var fler, som sökt något utanför Staten? Fler som de andra i öknen? Var fanns de som skulle kunna skapa en ny värld?

Rissen blev angiven av Leo (kanske mest därför att Rissen hade något, som Leo själv skulle vilja äga). Med drogen i sitt blod berättade han sanningen. Om sanningen som mister sitt värde, när den inte ges som gåva. Om gemenskap, om människor som hade anat. Som hade anat, att vad jag är tar vägen någonstans. Finns det något heligt ställe, där ödet vänder?


Kommentar till Kallocain

På bokens första sida låter förf Leo förklara varför han skriver boken: "Jag vill och måste, det är alltsammans." Han fortsätter, att "det måste finnas något som inte tycker det är tillräckligt". Alltså något tycker inte att det är tillräckligt, om inte Kallocain blir skriven. Jag tror att man här kan tolka in ett budskap från Karin själv. Hon ville och måste skriva den här boken. Det bekräftas av vad hon skrev i ett brev till Ebbe Linde: "Jag har just med svett och invärtes kräkningar avslutat en rätt diger roman, en framtidsroman." Till Harry Martinson sade hon vid deras sista sammanträffande om Kallocain: "Jag är rädd!".

När det gäller inspirationskällor nämner hon själv Kafka i ett brev till Margit Abenius: "Jag har skrivit en bok som är otäck. Din Kafka har förmodligen gett mig en del inspiration" (Hon hade fått låna en Kafkabok av Margit A.)

Men det som gjorde att Karin måste skriva boken är sannolikt vad man då visste om vad som hänt i Sovjet och Tyskland. Staten med stort S, som krävde allt av individen, lydnad och underkastelse; som använde förföljelse, tortyr och angiveri. Som förkvävde mänskliga känslor och kände människors fria tänkande som det farligaste hotet mot Partiet, Staten och de maktägande. Att peka ut den obönhörliga och fruktansvärda konsekvensen in i framtidsstaten av Hitlers och Stalins budskap, har Karin uppenbarligen känt som en kvalfull men ofrånkomlig uppgift.

Att det inte ens i Sverige var ofarligt att skriva en bok som Kallacoin, kanske inte yngre läsare kan förstå. Men situationen belyses ganska tydligt av Karin själv i ett bilagt brev till Bonniers, när hon översände manus. "...att jag knappt tror på någon indragning eller dylikt. Om Ni vill kan jag ändra alla namn till kinesiska... (!) Det skall kanske tilläggas att boken skrevs 1939-40 och utkom i slutet av 1940, alltså i början av andra världskriget.

Boken fick ett för Karin Boye ovanligt gott mottagande och i ett brev kunde Karin själv belåtet konstatera: "Den har fått genomgående fin kritik och till och med kommit ut i en andra upplaga, vilket inte hänt mig sedan min olyckliga prisbelöning" (Prisbelöningen var ett andrapris i en nordisk romanpristävling för romanen Astarte.) Artur Lundquist ansåg boken vara i "internationell klass" och Anna Lenah Elgström skriver: "ett genomtänkt, genomkänt, man skulle vilja säga genomlidet konstverk".

ALDOUS HUXLEY DU SKÖNA NYA VÄRLD

Huxley skrev sin bok 1931 (utkom 1932) och skildrar Fords år 600, alltså ca år 2500. Till skillnad från de två andra romanerna är det inte en fortsättning på Hitler och Stalins mönster, inte en fattig och nernött värld utan en rik skön värld, även om författaren lägger ironi i titeln. Världen är så tekniskt utvecklad, som vi även i dag kan hålla för trolig. Människorna har hög materiell standard, rör sig snabbt med flygplan, som står alla "överklassare" till buds. Det är ett elegant polerat samhälle med hög levnadsstandard. Konsumtion är rent av något påbjudet, ett slit- och slängsamhälle.


Men...

Huxleys bok är den kusligaste av de tre. Människor kommer inte till på gammalmodigt trevligt sätt, utan produceras i flaskor på löpande band, vid t ex Inre Londons centralanstalt för kläckning och fostran. Ova ur utopererade ovarier befruktas och tillförs under en lång procedur näring och tillsatser. Bovanskys process har gjort det möjligt att få ägg att skjuta "knoppar", så att ett ägg kan ge 96 exakt lika människor. Man har utvecklat teknik, så att de fysiskt arbetande varelserna får en begränsad intelligens. På så sätt störs inte deras produktion av ovidkommande tankar. Allt efter produktionens behov kan man framställa lämpliga människor och överst i pyramiden finns de intelligentaste, den styrande eliten. Högst når Kontrollanten, som planerar och styr för sitt område i Staten. Målsättningen är samhällsstabilitet. Den nås bl a med positiv indoktrinering men också med lyckopiller (Soma), som tilldelas var och en enligt överordnades beslut. Indoktrineringen sker främst genom "hypnopediska" lektioner, som barn och ungdom får åtnjuta genom bandspelare under sömnen.

Men samhället är utomordentligt sterilt och sådant som själ och känslor indoktrineras bort som störande. Förströelse, sport, känselfilm m m är en del av de surrogat, som rikligt förekommer.

Som i de andra två böckerna kompliceras bilden av att några människor får kontakt med den värld som varit, upplever känslor, anar något lockande inom och utom sig själva. En själ... Något outsägligt...

Här är det Linda (samma namn som i Kallocain, Linda Kall!) som får kontakt med en man från ett naturreservat: Vilden. Denne har levt på det "gamla" viset och blir en exotisk sensation, när han får kontakt med "civilisationen". Men den kontakten blir också en katastrof för Vilden. Vilden står inte ut med den nya sköna världens maskiner, medicin, syntetiska lycka och frånvaron av känslor. Han behöver Gud, poesi, verklig fara, godhet och synd, rätt att vara sjuk och känna fruktan. Att ha frihet.

Detta är Huxleys budskap, som han presenterat i en kuslig, intelligent och häpnadsveckande idérik förpackning.


Kommentar till Huxleys bok

Den bjuder han själv på. I ett företal till en ny upplaga 1947 är han rätt kritisk mot sin egen bok. Men han ger ut boken utan omarbetning. En brist tycker han är att Vilden fick välja mellan vanvett och galenskap, vilket han då tyckte var både roande och rättvist. Nu tror han på att ett visst mått av sunt förnuft skulle vara möjligt. (Paradoxalt två år efter andra världskriget och atombomben!) Det här med sunt förnuft utvecklar han utförligt, men med förlov sagt alltför förnumstigt. Han är optimistisk nog att tro, att vi skall lära oss något av Hiroshima och få "endast delvis ödeläggande krig." Atomkraftens fredliga användning kommer att ge snabba och genomgripande förändringar. De kommer att ske under "totalt totalitära regeringar", som förstår att våldet är ineffektivt. I stället kan man lyckas i sina planer genom att förtiga sanningen och indoktrinera människorna, anser han.

Alltså precis som i Du sköna nya värld! Men detta kan undvikas, säger Huxley, om vi i stället decentraliserar och använder vetenskapen som ett medel att skapa fria individer. Var så god och välj själv!


GEORG ORWELL 1984

Orwells bok kom ut 1949 och skrevs väl 1948. Den spekulativa omvändningen av siffrorna 48 till 84 och det relativt närliggande perspektivet gjorde att boken väckte stor uppmärksamhet. Winston Smith lever i Oceanien, som omväxlande är (eller inte är, man vet inte riktigt) i krig med Östasien och Eurasien. Standarden är på lägre nivå än i Öststaterna, vardagslivet är trångboddhet, skräck, irritation och ständigt trassel. Värst är risken för angiveri och risken för att man hamnar i Kärleksministeriets tortyrkällare. Här tvingas man till dubbeltänkande: SANNING ÄR LÖGN! FRIHET ÄR SLAVERI! Man vet vad som är sant, men man vet också samtidigt att sanningen är lögn. Ständigt är man övervakad av telescreenen, som ser och hör allt överallt och t o m ger order. STOREBROR SER DIG! Ständigt matas man med siffror om framsteg och framgångar i krig och partiets ofelbarhet. Winston, huvudpersonen, är själv anställd på Sanningsministeriet och har till uppgift att korrigera uppgifter. Varje siffra och varje beslut som Partiet fattar innebär ändringar av tidigare prognoser och historia, annars har ju inte Partiet alltid rätt. Personer som "försvunnit", "vaporiserats" måste bort ur tidningsklipp och uppslagsböcker etc. Winston träffar Julia och lyckas finna en fristad hos en antikhandlare. Denne upplåter sin bostad (utan telescreen) där de kan råkas. De får kontakt med O'Brien, som ger dem BOKEN, skriven av hela Oceaniens finde nr 1, Goldstein, O'Brien är mäktig, tillhör det Inre Partiet.

Plötsligt invaderas Winstons och Julias fristad hos antikhandlaren av soldater. Handlaren var en angivare och förrädare. De båda älskande förs till Sanningsministeriet för "behandling". Under tortyren möter Winston O'Brien, som avslöjar att han själv skrivit Goldsteins bok, att allt som förekommit varit en plan för att avslöja Winston. För Partiet finns endast ett mål: att bevara makten.

Under en ohygglig procedur smulas Winstons psyke sönder och han är beredd att lyda i allt. Men fortfarande hatar han Storebror. Men även detta kan O'Brien ändra. När Winston som ett helt ointressant fyllo och en livsspillra är ute igen, ÄLSKAR HAN STOREBROR!


Kommentar till Orwells bok

Orwells bok är laddad med konkreta och detaljrika skildringar, som mer än de andra böckerna är en framskrivning av Stalins skräckvälde. Angivariet, tortyren, arrangerade rättegångar etc är endast obetydligt tillspetsat. Censuren, övervakningen, förfalskningen av fakta och historia, allt känner vi igen som var med på den tiden. 1984 fulländas metoderna genom övervakning med telescreen, dubbeltänkandet, nyspråket (som vänjer människorna av med att uttrycka känslor).

Det gemensamma för alla tre böckerna är längtan efter och aningen om något annat. Behovet hos människorna att få uppleva känslor och frihet. Det genomtänkta och genomarbetade kollektivet misslyckas, därför att det inte vågar ge individen en chans att vara individ, tänkande och kännande människa.

OCH NU 1990

Vi har i dag tillfälle att se en del av facit. Perestrojka, glasnost, planekonomins sammanbrott och strävan mot demokrati, marschen från skräckväldet. Allt jävar den utveckling som på 40-talet såg ut som en skrämmande sannolikhet. Många exempel världen över tyder på att skräckvälde och diktatur i det långa loppet dödar den värme, entusiasm och arbetsglädje som får människorna att åstadkomma mer än ett måste. Men än är vägen lång och så mycket av den framtid som böckerna skildrar är ännu en oviss framtid. Kanske kan litteraturen bidra till att människorna får veta, tänker efter, besinnar sig och ändrar både nutid och framtid genom att individen får och vågar leva i en skapande, fredlig och bättre värld.

Ingen har väl uttryckt detta bättre än Nelson Mandela gjorde i Globen vid sitt besök i Stockholm:

Ingen regim oavsett ideologi kan i längden överleva om den förtrycker sitt folk. Ingen ideologi kan vara rätt om den inte förstås av människorna. Alla världens människor är lika: de vill ha hus, arbete, utbildning. De vill ha slut på diskriminering. Och de vill ha möjligheten att på lika villkor kunna utveckla sin skapande förmåga.


Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets Minnesskrift "Karin Boyes Liv och Diktning V".
Upphovsrätt © (1996)
Text: Bengt Davidsson
Minnesskrift: Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Bengt Davidsson, författare
Björn Julén, ordförande i Karin Boye sällskapet