Karin Boye, Fotoalbum

 • Karin Boye föddes den 26 oktober år 1900 i Göteborg.

 • Karin 2 år.

 • Karin 4 år.

 • Karin med sina två bröder Ulf och Sven år 1906.

 • Karin som lucia.

 • Familjen Boye år 1913. Fritz (1857), Ulf (1904), Sven (1902), Karin (1900), Signe (1875).

 • Karin Boye som 18-åring.

 • Karin Boye tog studentexamen 1920.

 • Skolresa i Norge, 1921.

 • Karin Boye tillsammans med kamrater på "Baumblühte"-fest i Werder.

 • Karin Boye på 20-talet i Uppsala.

 • Karin Boye blev ledamot i samfundet de nio år 1931 (Karin Boye, Hjalmar Gullberg, Elin Wägner, Marika Stiernstedt, Viktor Almquist, John Landquist, Martin Lamm och Olle Holmberg).

 • Karin Boye i sin bostad på Skeppargatan år 1934.

 • Karin Boye på 1940-talet.

För information om upphovsrätt till dessa bilder, se vår sida om upphovsrätt.


Upphovsrätt © (1996)
Ulf Boyes familjealbum.

Publicerat med tillstånd av:
Ulf Boye, innehavare av familjealbumet