Karin Boye @ Internet

May och Hans Mehlin"Vävarna May och Hans Mehlin"

började 1994 sin informationsväv på Internet och har nu en väv med 1000 dokument och 1800 referenser. Besöksfrekvensen har under de senaste 8 månaderna nått upp till ofattbara en halv miljon dokument. Idag hämtas ca 2400 dokument per dygn! Under rubriken innehåll kan du se hur bred vår information om Karin Boye och sällskapet är på Internet. Vi passar på att tacka May och Hans för allt skickligt arbete med Internet. De fyra bildspelen som visats på 250 platser i Sverige sätter vi också stort värde på.

Redaktören (Bengt Davidsson)

 

Inledning

Sedan 1995 har vi presenterat Karin Boye på Internet under adressen http://www.vaarboda.se/kboye. Presentationen har väckt stor uppmärksamhet och har varit mycket välbesökt. Under de senaste 8 månaderna har nära en halv miljon dokument hämtats och idag besöks 2400 dokument per dag! Presentationen har också fått priser och omnämnanden i ett flertal sammanhang. Nedan beskriver vi vår presentation och vår erfarenhet av denna.

Internet och World Wide Web

Under 60-talet utvecklade Ted Nelson en idé han kallade ”hypertext”. Grunden i hypertext är att man kan göra delar av ett dokument, t.ex. ett ord, ett uttryck eller en mening, till en referens till ett annat dokument, eller en annan plats i samma dokument. Om man t.ex. i en biografi om Karin Boye skriver att hon under sin ungdom bodde i Villa Björkebo, så kan man låta orden ”Villa Björkebo” utgöra en referens till ett dokument som beskriver barndomshemmet. Då man ser dokumentet i datorn kan man peka på ordet ”Villa Björkebo” och då få se detta dokument. Hypertext gör att informationen inte blir linjär (till skillnad från en roman som man läser från början till slut), men inte heller enkelt hierarkisk utan snarare organiserad i en väv - en informationsväv.

1969 utvecklades föregångaren till Internet, ARPANET, av försvaret i USA, främst som ett sätt för datorerna att utbyta information. Det stod dock snart klart att den största användningen av datornätverket var kommunikation människor emellan, i form av elektronisk post. 1983 utvecklades det Internet vi fortfarande använder, men i början var det nästan uteslutande universiteten som använde nätverket, först i USA, senare världen över.

1992 utvecklade kärnfysikern Tim Barnes-Lee, CERN, ett sätt att utbyta forskningsinformation med sina kollegor. Han byggde det enligt hypertextidén och utvecklade ett adressystem för att kunna skapa referenser till dokument spridda över hela välden. Han kallade sin informationsväv för World Wide Web (WWW). 1993 skrev en student, Marc Andreessen, USA, ett datorprogram (kallat Mosaic, senare Netscape) för att grafiskt hantera informationen på WWW. Nu kunde man blanda text, bilder, animationer, ljud och video i samma dokument. Man kunde enkelt skapa hypertextreferenser till andra dokument och det var lika lätt att göra det till egna dokument som till andras dokument, även om de låg på en dator på andra sidan jorden. Denna kombination gjorde att informationsväven World Wide Web snabbt blev den mest använda tillämpningen på Internet.

Under 1996 kom Internet att förändras från ett akademiskt till ett kommersiellt nätverk med ett snabbt ökande användarantal. Internet blev nu tillgängligt för allmänheten. Under 1997 kom Internethandeln igång. Idag räknar man med att ca 50 till 100 miljoner personer världen över använder Internet, 37 miljoner datorer är tillgängliga och att 300 miljoner sidor med information finns på World Wide Web. Det tillkommer ca 1,5 miljoner dokument per dag och Internet trafiken fördubblas på 100 dagar.

Uppbyggnaden av vår presentation

Redan 1994 startade vi med att bygga upp en informationsväv om Karin Boye, som vi presenterade på Internet 1995. Vi var således mycket tidiga och det första litterära sällskap i Sverige som presenterade sin författare på Internet. Presentationen väckte snabbt stor uppmärksamhet och blev mycket välbesökt. Den blev omnämnd i tidningar och guider och röstades under våren 1996 fram till en 5:e plats i "Sajt-SM", en omröstning om Sveriges bästa Internetpresentation ordnad av tre stora Internettidningar.

Dessa framgångar sporrade oss att ansöka om pengar och våren 1996 fick sällskapet ett projektbidrag av KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling) för att fullfölja denna presentation till våren 1997. Pengarna användes till material medan allt arbete utfördes ideellt.

Karin Boye Sällskapet hade en monter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, hösten 1996. Främsta syftet med vår medverkan var att sprida information om vår presentation på Internet samt att uppmuntra användningen av den i undervisningen. Vår monter var mycket välbesökt och vi fick mycket god kontakt med såväl lärare, bibliotekarier som allmänhet. Resultatet av vår medverkan på mässan har blivit utöver all förväntan vilket inte minst visar sig i den mängd brev vi får av elever som använder vår presentation i sina arbeten. Vi får även mycket post från personer i alla åldrar, både i och utanför Sverige, som besöker vår presentation.

Under 1997 stod Sällskapets dator på Länsmuseet i Stockholm som demonstration för besökarna under hela oktober månad. Kulturrådet utnämnde vår presentation till ”Veckans Länk” under hösten. Boken ”Kvinnor@Internet” av Ana L. Valdés, utgiven av Bonniers, hade som omslagsbild ett porträtt av Karin Boye och inne i boken står det ”Karin Boye-sällskapets hemsida, föresten en riktig pionjär i den svenska Internetvärlden...”. 1998 skriver Telia i sin guide att ”Karin Boye Sällskapet har gjort en av de bästa litterära idolsidorna man kan hitta på Internet”.

Under 1998 utger det Norska förlaget Kagge, Karin Boyes samlade lyrik illustrerad med hennes akvareller. Allt material till boken, som vi översände till förlaget, hämtade vi från vår Internetpresentation.

Antalet utmärkelser och omnämnanden har varit otaliga under denna tid. Lika glädjande har alla positiva kommentarer som skickats till oss från våra besökare varit. Allt detta har gjort att vi orkat genomföra detta omfattande arbete.

Innehåll

Presentationen består idag av nära 1000 dokument i en väv av 1800 referenser. Det vi presenterar är bland annat:

Vi har på flera sätt varit pionjärer i publicering på Internet. Bland annat har vi tagit ett hårt grepp om upphovsrätten till dokumenten i vår presentation. Vi har införskaffat skriftliga tillstånd från alla upphovsmän för samtliga dokument. Nedtill på sidorna i vår presentation anger vi tydligt vilka personer som innehar upphovsrätten.

Besöksantal

Under de senaste 8 månaderna (från 19 maj 1998 till 19 januari 1999) har nära en halv miljon dokument hämtats från vår presentation. Besöksfrekvensen har dessutom ökat kraftigt från månad till månad under denna tid. Idag hämtas ca 2400 dokument per dag.

Våra besökare hämtar ca 1000 dikter av Karin Boye från vår presentation per dag! Detta innebär att denna presentation mycket effektivt sprider Karin Boyes verk och information därom. Den mest populära dikten är ”Ja visst gör det ont”. Andra mycket populära delar i vår presentation är akvarellerna, fotoalbumet, ljudinspelningarna och minnesplatserna.

Vi får mycket post från våra besökare, främst från ungdomar. Vi trodde därför att de flesta besökare kom från skolorna vilket skulle innebära att aktiviteten var högre under vardagarna. Det visar sig att skillnaden mellan helger och vardagar är rätt liten (mindre än normalt) vilket tyder på att flertalet besökare snarare är personer som sitter hemma.

Varifrån kommer våra besökare? Ca 84% av dokumenten hämtas från Sverige och ca 5% från Norge. Andra länder som är vanliga besökare är Tyskland, USA, Finland, Kanada, Frankrike, England, Holland samt Japan. Övriga länder (ett 50-tal) har alla hämtat mindre än 1000 dokument vardera under dessa 8 månader.

Sammanfattning

Då vi startade detta projekt 1994 anade vi inte vilket oerhört arbete vi skulle komma att lägga ned på presentationen under åren. Men vi anande inte heller vilket stort gensvar och uppskattning presentationen skulle få. Besökssiffrorna har också överstigit alla förväntningar och vi överhopas av post att besvara. All uppskattning har gjort att vi orkat genomföra detta stora projekt.

Vi vill tacka KK-stiftelsen för ekonomiskt bidrag till materialutgifter samt Ivo Mische, Internet Venture Organisation, för att ha upplåtit webplats åt oss under hela denna tid.

Till sist önskar vi alla medlemmar i Karin Boye Sällskapet välkommen till vår Internetpresentation och hör gärna av er via Email!

Vävarna
May och Hans Mehlin


Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets Minnesskrift "Karin Boyes Liv och Diktning IX".
Upphovsrätt © (1996)
Text,
Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, författare.