Detta är entrékorridoren till Karin Boye rummet.

På väggen rakt fram till vänster finns kopior av sju akvareller av Karin Boye.

På väggen till höger finns kopior av en utställning om Karin Boyes liv och diktning, av May och Hans Mehlin.