Minnesskrifter

En av Karin Boye Sällskapets angelägna uppgifter är att publicera nyheter och material kring Karin Boye, hennes lyrik och övriga konstnärliga alster samt hennes person och tidsmiljöer. Sällskapet utger därför regelbundet minnesskrifter.

Följande minnesskrifter är hittills utgivna:


Upphovsrätt © (1996)
Foto,
Publicerat med tillstånd av:
May och Hans Mehlin, foto.