Karin Boye - Tidsaxel

1900 Karin Boye föddes den 26 oktober 1900 som äldsta barn till Fritz Boye och Signe Boye, född Liljestrand. Familjen bodde i Göteborg, Vasaplatsen 11.
1901 Familjen flyttar till Viktoriagatan 24, Göteborg.
1903 Brodern Sven föddes den 17 januari 1903
1904 Brodern Ulf föddes den 12 augusti 1904
1907 Karin börjar i Matilda Halls flickskola i Göteborg.
1909 Familjen flyttade till Stockholm, först till Upplandsgatan senare till Karlbergsvägen 43B. Karin börjar i Åhlinska skolan. I Stockholm fick hon första pris i en tidningstävlan om en berättelse till en bild för barn. Hon tog pianolektioner och skrev dikter redan från tioårsåldern.
1915 Familjen flyttade till Villa Björkebo Huddinge.
1918 Karin skrev en textad bok till sin morfar på hans 70-årsdag som innehöll dikter och legender.
I Huddinge skrev hon mycket ungdomslyrik och även noveller och teaterpjäser samt ritade och målade akvareller. Karin deltog i kristliga gymnasistföreningens sommarmöte på Fogelstad herrgård. Hon träffade Anita Nathorst för första gången.
1920 Karin tog studentexamen och gick sedan ett år på Södra seminariet i Stockholm för att läsa till folkskollärarinna. Hon deltod i kristliga gymnasistföreningens sommarmöte på Almnäs herrgård.
1921 Efter examen på seminariet flyttade hon till Uppsala, där hon studerade grekiska, nordiska språk och litteraturhistoria på universitetet. Hon var med i en liten sammanslutning som kallades The Poets' Corner.
Karin höll föredrag och skrev artiklar, bl.a. i studenttidningen Ergo.
1922 Karin debuterade med diktsamlingen Moln.
1924 Diktsamlingen Gömda Land. Karin blev ordförande i Kvinnliga studentföreningen i Uppsala.
1925 Karin höll sitt berömda vårtal till studenterna i maj. Hon blev medlem i Uppsalasektionen av Svenska Clartéförbundet.
1926 Karin tog fil kand i Uppsala. Hon flyttade tillbaka till Huddinge och studerade historia vid Stockholms högskola
1927 Karin vikarierade en tid på Åhlinska Skolan. Hon blev medlem av Clartés redaktion på senhösten. Diktsamlingen Härdarna. Fritz Boye avled i cancer.
1928 Karin tog magisterexamen. Hon följde med en skandinavisk studentdelegation med bland andra Leif Björk och Erik Mesterton till Sovjetunionen på en tre veckors studieresa. Hon besökte norska vänsterrörelsen Mot Dag med Leif Björk. Karin förlovade sig med Leif Björk.
1929 Under vårterminen tjänstgjorde Karin i Motala kommunala mellanskola. Karin gifte sig med Leif Björk under sommaren. Hon översatte Thomas Manns "Bergtagen".
1930 Karin och Leif reste till Jugoslavien. Intryck från resan återges i Varia (utg 1949). Karin lämnade redaktionsarbetet på Clarté. Hon blev ordförande och korresponderande sekreterare i Svenska Clartéförbundets centralsekretariat.
1931 Romanen Astarte kom ut och vinner andra pris i en nordisk romanpristävlan. Karin blev ledamot av Samfundet De Nio. Karin startade tidningen Spektrum tillsammans med Erik Mesterton och Josef Riwkin. Hon översatte T.S.Elliots "The Waste Land" tillsammans med Erik Mesterton. I slutet av året separerade Karin och Leif.
1932 Karin avgick som ordförande i Clartés centralsekretariat. Hon utträdde ur Spektrums redaktion. Karin reste till Tyskland där hon gick på psykoanalys i Berlin. Hon träffade Margot Hanel för första gången.
1933 Karin flyttade till Skeppargatan i Stockholm.
Romanen Merit Vaknar. Karin gjorde ännu en resa till Berlin.
1934 Karin och Leif skiljdes. Novellsamlingen Uppgörelser och romanen Kris. Margot Hanel flyttade in hos Karin.
1935 Diktsamlingen För trädets skull. Karin deltog i en diktarkonferens i Sigtuna. Hon blev vald att delta på kongressen Kvinnornas representantmöte Ned med vapnen, initierad av Elin Wägner och Fogelstadgruppen i i tidningen Tidevarvet.
1936 Romanen För Lite. Karin började som lärare på Viggbyholmsskolan.
1937 Karin deltod i en fredskonferens på Viggbyholmsskolan.
1938 Karin reste till Grekland på sommaren med stipendium från Svenska Akademien. Hon slutade på Viggbyholmsskolan på senhösten p.g.a. akut neuralgi i armen.
1939 Karin deltog i svenska diktarveckan i Trondheim, Norge. Nordisk kulturfront hade möte i Sigtuna.
1940 Romanen Kallocain och novellsamlingen Ur Funktion. Karin bodde ofta hos Anita Nathorst i Alingsås.
1941 Karin inbjöds till svenska diktarveckan i Köpenhamn. Novellsamlingen Bebådelse. Karin tog sitt liv i Alingsås. Diktsamlingen De sju dödssynderna utkom postumt.
1949 Essäer och andra smärre skrifter sammanställdes i Tendens och verkan samt Varia.