Villa Björkebo

Det var år 1915 Karin Boye med den boyeska familjen bosatte sig i förortskommunen Huddinge, sydväst om Stockholm. Här i en skogsbacke med björkar, rakvuxna furor och vackra ekar hade byggts en högrest vacker villabyggnad, faluröd med vita listverk. Familjen gav sin nya boning namnet Björkebo.

I övre vindsplanet fick den 15-årsunga Karin sin diktarkammare. Genom gavelfönstret hade hon fin sikt ut över hagmarker och skog. Gångstigar ledde till bergen och sjöar och hon sågs ofta vandra i dessa trakter.


Oljemålning av Knut Sjöqvist, skänkt till Karin Boye Sällskapet.

Texten är hämtad ur Erik Lindholms artikel i "Karin Boyes Liv och Diktning del I".